SAND-data Stokkum (L083p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03416) vertaling: Jan wet dat verhaal nog wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03416) vertaling: Marie en Piet zien mekaar veur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03416) vertaling: Toon was zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03416) vertaling: De timmerman het gin spiekers bi-j zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03416) vertaling: Fóns zag naeve zich 'n slang
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03416) vertaling: Erik liet mien veur 'm warke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03416) vertaling: Johanna liet zich metdrieve óp de wólke
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03416) vertaling: Toon bekek zich eiges es goed in de spiegel
opm.: reflexief: zich eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03416) vertaling: Jan het in twee minuutjes 'n bierke gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03416) vertaling: Disse schoen lope makkelek
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03416) vertaling: Eduard kent zich eiges goed
opm.: reflexief: zich eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03416) vertaling: Ward het geheurd dat der foto's van 'm eiges in de etalage staon
opm.: reflexief: hem eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03416) vertaling: Die eerpels schelle niet makkelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03416) vertaling: Dit glas knap kapot as 't óp de grónd vilt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03416) vertaling: Dokter laef ik wel gezónd genóg?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03416) vertaling: Al jaore laef hi-j van de arfenis van zien vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03416) vertaling: Disse waek laef zi-j óp water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03416) vertaling: Laef 't nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03416) vertaling: Hoe lang laeve gillie nów al van dén arfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03416) vertaling: In Bretagne laeve ze vural van visse vange
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03416) vertaling: Noa 't aete gao'k slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03416) vertaling: Zol ik dat wel könne doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03416) vertaling: Hi-j liet zien huus afbraeke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat Jan had mot könne warke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat Jan had mot könne warke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat Jan had mot könne warke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03416) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03416) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03416) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03416) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03416) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03416) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03416) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03416) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03416) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03416) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03416) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03416) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03416) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03416) vertaling: Jan het gin-een boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03416) vertaling: Jan het gin boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03416) vertaling: Buuk het Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03416) vertaling: Jan het niet völ geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03416) vertaling: Der mag niemand praoten aover dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03416) vertaling: Der mag niemand praoten aover dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03416) vertaling: Niemand zeit dat e kump
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03416) vertaling: Zitte hier nörges gin muus?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03416) vertaling: Ik gaef niks an 'n ander niet
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03416) vertaling: Niemand wil warke niet
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03416) vertaling: Wi-j wizze niet dat hi-j thuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03416) vertaling: Ik wis 't ook niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03416) vertaling: Hi-j mag met niemand praote niet aover dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03416) vertaling: Jan wet dat hi-j veur dri-j uur de wage mot hemme gemaak
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03416) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03416) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03416) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Marie eur auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van Marie is kapot
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Marie eur auto is kapot
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Marie eur auto is kapot
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van Marie is kapot
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Piet zien auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Piet zien auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van Piet is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van Piet is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van Piet is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Piet zien auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Piet zien auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van Piet is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van dén man is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Dén man zien auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Dén man zien auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van dén man is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van dén man is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03416) vertaling: De auto van dén man is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Dén man zien auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03416) vertaling: Dén man zien auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03416) vertaling: Dén auto is niet van mien maor van 'm
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03416) vertaling: De krant van gistere lit ónder de tillevisie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03416) vertaling: Jan is 't bruurke van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03416) vertaling: De fietse van de jónges bun gestaole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03416) vertaling: De moeder van die zusters is óp bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03416) vertaling: Dén auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03416) vertaling: Dén fiets is van mien
000 (x07opm) (inf. 03416) opm. inf.: Tegen "mijn man" zegt men vaak "De keerl van mien" en "mijn vrouw": "De vrouw van mien" of "'t mins van mien"
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03416) vertaling: Hi-j mag met niemand praoten aover dit probleem niet
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03416) vertaling: Ik wil niemand kwetse niet
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03416) vertaling: 't Is jammer dat wi-j niet magge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03416) vertaling: Dat gao'k niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03416) vertaling: Ik heb niet gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03416) vertaling: Hi-j had 't nog niet verteld of Marie begon te blere
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03416) vertaling: Gao dén bestelling now maor óphale
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03416) vertaling: Hi-j wark niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03416) vertaling: Ik verbiej ów um hier te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03416) vertaling: Jan hiel tege dawwe Marie zolle belle
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: haalt (ipv halen) (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: da'j (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: haalt (ipv halen) (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: da'j (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: haalt (ipv halen) (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: da'j (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: haalt (ipv halen) (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: da'j (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: haalt (ipv halen) (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: da'j (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: um te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat wi-j (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat wi-j (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat wi-j (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as 'n (1)
opm.: twijfel voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis: wat is de "'n" bij de tweede optie?
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
opm.: twijfel voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis: wat is de "'n" bij de tweede optie?
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
opm.: twijfel voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis: wat is de "'n" bij de tweede optie?
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as 'n (1)
opm.: twijfel voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis: wat is de "'n" bij de tweede optie?
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
opm.: twijfel voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis: wat is de "'n" bij de tweede optie?
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as 'n (1)
opm.: twijfel voegwoordvervoeging 1.mv. in ellipsis: wat is de "'n" bij de tweede optie?
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03416) komt voor: j
fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03416) komt voor: j
fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03416) komt voor: j
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03416) komt voor: j
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wanneer (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wanneer (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wanneer (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wanneer (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03416) komt voor: j
fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat gillie nörges kwaod óp bun
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat zi-j nörges trots óp is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03416) vertaling: Els denk dat 't niet makkelek is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat ik te laat bun en gi-j niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03416) vertaling: Gi-j wet toch dat gi-j mot warken en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03416) vertaling: Iedereen denk dat wi-j naor huus gaon en dat zi-j nog magge blieve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03416) vertaling: 't Is jammer dat hi-j kump en dat zi-j weggeet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03416) vertaling: Ik denk dat Lisa krank is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03416) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje gaon trouwe
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03416) vertaling: Dat duut e
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03416) vertaling: Dat duut e
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03416) vertaling: Hi-j slup
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03416) vertaling: Hi-j slup
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03416) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03416) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03416) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03416) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03416) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03416) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03416) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03416) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03416) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03416) vertaling: De lamp duut niet meer brande
komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03416) vertaling: De lamp duut niet meer brande
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03416) vertaling: Duut Marie elke aovend danse?
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03416) vertaling: Duut Marie elke aovend danse?
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03416) vertaling: Doe 't brood effe sni-je
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03416) vertaling: Doe 't brood effe sni-je
komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie zien (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie zien (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie zien (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03416) komt voor: j
fragment: daor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03416) komt voor: j
fragment: daor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03416) komt voor: j
fragment: daor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03416) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03416) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dén (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dén (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dén (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03416) komt voor: j
fragment: daor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03416) komt voor: j
fragment: daor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03416) komt voor: j
fragment: daor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waaróp (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waaróp (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waaróp (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03416) komt voor: j
fragment: Die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03416) komt voor: j
fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03416) komt voor: j
fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03416) komt voor: j
fragment: Die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03416) komt voor: j
fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03416) komt voor: j
fragment: Die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03416) vertaling: Wat denk ie wie ik in de stad tege bun gekomme?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03416) vertaling: Wat denke gillie hoe ze 't hemme ópgelos?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03416) vertaling: Hoe denk ie hoe ze 't hemme ópgelos?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03416) vertaling: Magda wet niet wie dat wi-j wille ópbelle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03416) vertaling: Wet iemand wie of dat wi-j geroepe hemme?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03416) vertaling: Wie denk ie wie ik in de stad tege bun gekomme?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03416) vertaling: Wie denk ie dén ik in de stad tege bun gekomme?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03416) vertaling: Hi-j het zien hande gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03416) vertaling: Hi-j het zien hemp gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03416) vertaling: Hi-j het 'n hoed óp de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03416) vertaling: Hi-j het 'n vlek óp zien hemp
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03416) vertaling: Hi-j het zien been gebraoke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03416) vertaling: Hi-j het zich pien gedaon
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03416) vertaling: Marie trok de daeke nao zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03416) vertaling: Luc wet dat der foto's van 'm eiges te koop bun
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03416) vertaling: Gi-j wet toch nog wel dat wi-j toen deur dat bós hen bun gelopen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03416) vertaling: Ik wet nog dat de auto van Marie kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03416) vertaling: Zie wet nog dat e as 'n varke zat te aete
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03416) vertaling: Wi-j wette nog wel dat alle buuk van Jan gestaole wazze maor zillie wette 't niet meer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03416) vertaling: Wete gillie nog da'we Jan op de mark hemme gezien?
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03416) vertaling: Hi-j het zich 'n óngeluk gewark
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03416) vertaling: Hi-j vuulde zich deur 't ies zakke
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03416) vertaling: Zol hi-j dat gedaon könne hemme?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03416) vertaling: Zol hi-j dat gedaon könne hemme?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03416) vertaling: Zol hi-j dat könne hemme gedaon?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03416) vertaling: Zol hi-j dat könne hemme gedaon?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03416) fragment: gekönd (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03416) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03416) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03416) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03416) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03416) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03416) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03416) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03416) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03416) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03416) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03416) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03416) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03416) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03416) vertaling: Wi-j motte nao de schuur en voere de beeste
komt voor: j
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03416) vertaling: Wi-j motte nao de schuur en voere de beeste
komt voor: j
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03416) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03416) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03416) vertaling: Ik denk hi-j is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03416) vertaling: Ik denk hi-j is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03416) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03416) vertaling: Ik wet hi-j is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03416) vertaling: Ik wet hi-j is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03416) vertaling: De politie zol bi-j 'm kommen en nemmen 'm met
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03416) vertaling: De politie zol bi-j 'm kommen en nemmen 'm met
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03416) vertaling: Marie al eur beeste bun verzaope bi-j de aoverstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03416) vertaling: Marie al eur beeste bun verzaope bi-j de aoverstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03416) komt voor: j
opm.: dav? twijfel prepositie-stranding; links-dislocatie zonder D-woord of D-R-woord; links-dislocatie met D-woord of D-R-woord
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03416) vertaling: Jan bun ik met nao de mark gewaes
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03416) vertaling: Jan bun ik met nao de mark gewaes
komt voor: j
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03416) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03416) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03416) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03416) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03416) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03416) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03416) vertaling: Ik heb heel wat lope gedaon
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03416) vertaling: Ik heb heel wat lope gedaon
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03416) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03416) vertaling: Hi-j deed zich veur dat e net uut bed kwam
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03416) vertaling: Hi-j deed zich veur dat e net uut bed kwam
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03416) vertaling: De schilder is hier gewaes te schildere
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03416) vertaling: De schilder is hier gewaes te schildere
komt voor: j
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03416) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03416) vertaling: In die tied laefde ik der op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03416) vertaling: Vrógger laefde hi-j as 'n bees
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03416) vertaling: Daor laefde wi-j as God in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03416) vertaling: Niemand mag 't zien, dus ik vin dat gi-j 't ók niet mag zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03416) vertaling: 't Gebeurde toe gi-j wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03416) vertaling: Ik wet waor gi-j gebore bunt
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03416) vertaling: Nów gi-j klaor bunt mag gi-j gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03416) vertaling: Deurdat Marie aoverlede was, het eur man Anna niet meer könne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat hi-j zwemmen is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat hi-j zwemmen is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat hi-j is gaon zwemme
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat hi-j is gaon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03416) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03416) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03416) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03416) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03416) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03416) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03416) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03416) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03416) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03416) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03416) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03416) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03416) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03416) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03416) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03416) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03416) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03416) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03416) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03416) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03416) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dén (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dén (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dén (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03416) komt voor: j
fragment: dén (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03416) komt voor: j
fragment: 1&2: waor ik van denk dat hi-j (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03416) komt voor: j
fragment: 1&2: waor ik van denk dat hi-j (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03416) komt voor: j
fragment: 1&2: waor ik van denk dat hi-j (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: 1&2: waor ik van denk dat ze 'm (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: 1&2: waor ik van denk dat ze 'm (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: 1&2: waor ik van denk dat ze 'm (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waor (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03416) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waormet (ipv mee) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waormet (ipv mee) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03416) komt voor: j
fragment: waormet (ipv mee) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03416) komt voor: j
fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03416) komt voor: j
fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03416) komt voor: j
fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03416) komt voor: j
fragment: wie (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03416) vertaling: Piet denk dat Jan en Marie nörges niet kwaod óp bin
betekenis: geen negative concord
opm.: "komt niet voor"
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03416) vertaling: Piet denk dat Jan en Marie nörges niet kwaod óp bin
betekenis: geen negative concord
opm.: "komt niet voor"
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03416) vertaling: Wim denk daw'we nooit niemand 'n pries gaeve
betekenis: negative concord
opm.: "komt WEL voor"
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03416) vertaling: Wim denk daw'we nooit niemand 'n pries gaeve
betekenis: negative concord
opm.: "komt WEL voor"
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03416) vertaling: 't Is waor dat ze niet met Marie magge praote
betekenis: negatie > modaal
opm.: "komt niet voor"
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03416) vertaling: 't Is waor dat ze niet met Marie magge praote
betekenis: negatie > modaal
opm.: "komt niet voor"
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03416) vertaling: Nörges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03416) vertaling: Gin mins
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03416) vertaling: Nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03416) vertaling: Niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03416) vertaling: Gin
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03416) vertaling: Zeg 'm niet da'k naor bute bun gewaes
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03416) vertaling: Niet vertelle da'j 'n cadeau veur 'm gekoch heb, heur
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03416) vertaling: Wendy probierde um ginmins pien te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03416) vertaling: 't Schient dat zi-j niks mag aete
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03416) vertaling: 't Schient dat zi-j niks mag aete
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03416) vertaling: ... aete mag
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03416) vertaling: ... aete mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03416) vertaling: Zi-j schient niks te magge aete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03416) vertaling: Zillie probiere al de hele dag um mekaar óp te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03416) vertaling: 't Belaof weer 'n mooie dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03416) vertaling: 't Is misschien baeter um nog efkes te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03416) vertaling: Wi-j hadde 't geluk daw'we 'm meteen weervonne
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03416) vertaling: At de tute 'n valk zien, bun ze bang
opm.: twijfel voegwoordcongruentie 'als':de normale vorm van het conditionele voegwoord lijkt 'as' te zijn
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03416) vertaling: At wi-j de aerpels niet verkope könne, zitte wi-j in de probleme
opm.: twijfel voegwoordcongruentie 'als':de normale vorm van het conditionele voegwoord lijkt 'as' te zijn
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03416) vertaling: As gillie 'm niet metnaeme wo'k kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03416) vertaling: Hi-j wis't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03416) vertaling: Óp dit fees wudt völ gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03416) vertaling: Nów wudt in dén winkel alleen nog maor brood verkoch
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03416) vertaling: At e met de fiets kump zal e wel laat bun
opm.: twijfel voegwoordcongruentie 'als':de normale vorm van het conditionele voegwoord lijkt 'as' te zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03416) vertaling: A'j tied heb kom dan es 'n keertje naeve
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03416) vertaling: A'k riek bun koop ik 'n dure wage
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03416) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03416) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03416) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03416) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03416) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03416) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03416) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03416) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03416) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03416) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j 'n liedje heb probere te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j 'n liedje heb probere te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j 'n liedje heb probere te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j geprobeerd heb 'n liedje te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j geprobeerd heb 'n liedje te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j geprobeerd heb 'n liedje te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j 'n liedje heb probere te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j 'n liedje heb probere te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j 'n liedje heb probere te zinge
opm.: "Bij ons wordt in zulke zinnen meestal het hele werkwoord gebruikt, in plaats van voltooide vorm"
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03416) vertaling: Marie het gezeid dat gi-j eur 'n boek heb probere te gaeve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03416) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03416) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03416) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03416) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03416) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 2
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 2
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03416) vertaling: Die van de stad die hemme hier völ huus gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03416) vertaling: Aan dén ni-je (vaart??) daor zie'j gin mins meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03416) vertaling: Gisteren is Jan hier gewaes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03416) vertaling: Óp de dag dat Jan belde was ik niet thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03416) vertaling: Jef dén zol ik nooit inlaaie
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03416) vertaling: Marie die zol zowat nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03416) vertaling: Bert dén drinkt wel es 'n glas te völ
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03416) vertaling: Martha die zol ik wel es bi-j mien thuus in wille laaie
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03416) vertaling: Dat huus dat zol ik nooit wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03416) vertaling: Dat huus dat steet daor al viefteg jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03416) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03416) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03416) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03416) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03416) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03416) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03416) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03416) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03416) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03416) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03416) vertaling: Het Gunther gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03416) vertaling: Pas óp!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03416) vertaling: Waar ów!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03416) vertaling: Waar ów!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03416) vertaling: Pas óp!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03416) vertaling: 't Was maor net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03416) vertaling: Marjo het nów meer koewe as vrógger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03416) vertaling: At Susanne had könne komme dan had ze dat wel gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03416) vertaling: Zi-j is de beste dokter die ik ken (?)
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03416) vertaling: Veur dat gi-j iets wegsmiet mo'j efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03416) vertaling: Hier is alles wat ik heb gekregge
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03416) vertaling: Jan is te zeikerig um wat aan zien blage te gaeve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03416) vertaling: As of gi-j iets van voetballe afwet!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03416) vertaling: Leg dat boek neer!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03416) vertaling: A'j ech niet wachte könt dan komp maor
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat Jan de dokter had könne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03416) vertaling: Ik wet dat Jan de dokter geroepe kón hemme
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03416) vertaling: Hi-j zei da'k 't had motte doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03416) vertaling: Hi-j zei dat ik 't gedaon moes hemme
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03416) vertaling: Hi-j is veurige waek deur dokter M. geoperierd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03416) vertaling: Hi-j wudt marge deur dokter M. geoperierd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03416) vertaling: Ik denk da'j völ weg zol motte gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03416) vertaling: Ik denk da'j völ weg zol motte gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03416) vertaling: 't Is dóm zukke dinge weg te gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03416) vertaling: 't Is dóm zukke dinge weg te gooie
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03416) vertaling: Hi-j is alle kapotte grei an 't weggooie
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03416) vertaling: Hi-j is alle kapotte grei an 't weggooie
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03416) vertaling: Ik vin da'j dukker de krant zol motte laeze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03416) vertaling: Ik vin da'j dukker de krant zol motte laeze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03416) vertaling: 't Is dóm um in 't dónker krant te laeze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03416) vertaling: 't Is dóm um in 't dónker krant te laeze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03416) vertaling: Hi-j is de hele dag an 't krantlaeze
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03416) vertaling: Hi-j is de hele dag an 't krantlaeze
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03416) fragment: van (1)
000 (z14opm) (inf. 03416) opm. inf.: In zin a sims "van" in de Duitse betekenis "von" = door
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03416) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03416) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03416) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03416) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03416) vertaling: Robert het ene grune appel weggegaove, now het e nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03416) vertaling: Der wazze völ minsen óp 't fees
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03416) vertaling: Wazze der völ minsen óp 't fees?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03416) vertaling: Wat v'n buuk he'j gekoch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03416) vertaling: Wat he'j v'n buuk gekoch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03416) vertaling: Wat he'j v'n buuk gekoch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03416) vertaling: Wat v'n buuk he'j gekoch?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03416) vertaling: Hi-j woont bi-j Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03416) vertaling: Hi-j woont bi-j Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03416) vertaling: Loop effe nao de bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03416) vertaling: Wat he'j gezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03416) vertaling: Wie het ów gezien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03416) vertaling: A'k dat gewette had dan ha'k 't niet gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03416) vertaling: 't Zol baeter bun um nog effe te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03416) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter gebeld en dén was der al heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03416) vertaling: Loop nów toch deur, vervaelende jónges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03416) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03416) gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03416) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03416) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03416) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03416) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03416) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Stokkum

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Stokkum