SAND-data Gramsbergen (G094p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03013) vertaling: Jan brengt zich dat verhaal wear te binnen
opm.: reflexief: zich
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02916) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaal wal
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03013) vertaling: Marie en Piet ziet mekaar veur de kerke
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02916) vertaling: Marie en Piet ziet mekaa veur de karke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02916) vertaling: Toon wasschert zich
opm.: reflexief: zich
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02916) vertaling: Toon wast zich
opm.: reflexief: zich
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03013) vertaling: Toon wast zich
opm.: reflexief: zich
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02916) vertaling: Toon wast zich
opm.: reflexief: zich
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02916) vertaling: Toon wasschert zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03013) vertaling: De timmerman hef gien spiekers bij zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02916) vertaling: De timmerman hef gien spiekers bij zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03013) vertaling: Fons zag 'nen slang neust zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02916) vertaling: Fons zag een slange noast zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02916) vertaling: Erik leut mij veur zich warken
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03013) vertaling: Erik leut mi'j veur hum wark'n
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03013) vertaling: Johanna leut zich metdriev'n op de golv'n
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02916) vertaling: Johanna leut zich metdriem op de gollm
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03013) vertaling: Toon bekeek zichzulf es goed in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02916) vertaling: Toon bekeek zichzölf is goed in de 'n spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02916) vertaling: Jan hef in twie minuutn een biertien drunken
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03013) vertaling: Jan hef 'n biertjen edrunk'n in twie minut'n
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03013) vertaling: Disse schoéne loopt gemakkelijk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02916) vertaling: Disse schiene loopt makkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03013) vertaling: Eduard kent zichzulf goed
opm.: reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02916) vertaling: Eduard kent zichzölf goed
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02916) vertaling: Ward hef ehöard dat t'r foto's van zichzölf in de etalage stoat
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02916) vertaling: ... foto's van humzölf ...
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02916) vertaling: ... foto's van humzölf ...
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02916) vertaling: Ward hef ehöard dat t'r foto's van zichzölf in de etalage stoat
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03013) vertaling: Ward hef eheurd dat d'r foto's van hum in de etalage stoat
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03013) vertaling: Die jappel schelt niet makkelijk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02916) vertaling: Die èèrappel schelt niet makkeluk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03013) vertaling: Dit glas brekt as 't op de grond valt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02916) vertaling: Dit glas brek as het op de grond valt
000 (x01opm) (inf. 03013) opm. inf.: 'zich' wordt vrijwel altijd vertaald met 'zich' of 'zuk' (ouderwets)
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03013) vertaling: Dokter, leef ik wá gezond genog?
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02916) vertaling: Dokter leev ik wal gezond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03013) vertaling: Al joar'n leeft é van de noaloat'nschop van zien vâ
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02916) vertaling: Al joaren leeft-ie van de arfenisse van zien va
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft-e op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft-e op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft ze op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft ze op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft ze op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft zie op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft zie op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft zie op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03013) vertaling: Disse wekke leeft è op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02916) vertaling: Disse wekke leeft-e op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02916) vertaling: Leeft het nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03013) vertaling: Leeft è nog
opm.: twijfelgeval: subjectpronomen 3.ev.onz.inv. is waarschijnlijk niet onzijdig (zie X 2b).
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02916) vertaling: Leeft het nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02916) vertaling: Leeft 't nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02916) vertaling: Leeft 't nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02916) vertaling: Hoelange leev'i'jluu now al van die arfenisse?
opm.: "bij e: leev'i'j = afkorting van leve i'j"
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02916) vertaling: Hoelange leev'i'j now al van die arfenisse?
opm.: "bij e: leev'i'j = afkorting van leve i'j"
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03013) vertaling: Hoelange leeft i'jluu now al van die arfenisse
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02916) vertaling: Hoelange leev'i'j now al van die arfenisse?
opm.: "bij e: leev'i'j = afkorting van leve i'j"
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02916) vertaling: Hoelange leev'i'jluu now al van die arfenisse?
opm.: "bij e: leev'i'j = afkorting van leve i'j"
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02916) vertaling: In Bretagne leeft ze veural van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02916) vertaling: ... van de visserije
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02916) vertaling: ... van de visserije
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02916) vertaling: In Bretagne leeft ze veural van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03013) vertaling: In Bretagne leeft ze veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03013) vertaling: Noa 't ett'n goa'k sloap'n
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02916) vertaling: Noa 't ettn goa'k sloapm
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03013) vertaling: Zò'k dat wa' könn'n doen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02916) vertaling: Zol ik dat wal könn doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02916) vertaling: Hij leut zien hoes afbrekken
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03013) vertaling: Hie leut zien hoes afbrekken
000 (x02opm) (inf. 03013) opm. inf.: Bij ons in Ane zeiden we 'leev'n' en twee kilometer naar het zuiden in Collendorn (gem. Harderberg) 'leàv'n'.
000 (x02opm) (inf. 03013) opm. inf.: Toen ik kind was (jaren '50) werd 'jullie'vertaald met 'i'jluu'. Nu zegt iedereen 'jullie', zelfs Erik Hulzebos!
000 (x02opm) (inf. 03013) opm. inf.: Toen ik kind was (jaren '50) werd 'jullie'vertaald met 'i'jluu'. Nu zegt iedereen 'jullie', zelfs Erik Hulzebos!
000 (x02opm) (inf. 03013) opm. inf.: Bij ons in Ane zeiden we 'leev'n' en twee kilometer naar het zuiden in Collendorn (gem. Harderberg) 'leàv'n'.
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat Jan hard mut könn' warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat Jan hard mut könn' warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat Jan hard möt könn'n wark'n
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat Jan hard mut könn' warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat Jan hard möt könn'n wark'n
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat Jan hard möt könn'n wark'n
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03013) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02916) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02916) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03013) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02916) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03013) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03013) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03013) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02916) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02916) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03013) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02916) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03013) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02916) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03013) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02916) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03013) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03013) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02916) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03013) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02916) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03013) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02916) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03013) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02916) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03013) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02916) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03013) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03013) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03013) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02916) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 1
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 1
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02916) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03013) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03013) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02916) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03013) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02916) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03013) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02916) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03013) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02916) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03013) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02916) vertaling: Jan hef gienien boek mèèr
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03013) vertaling: Jan hef gienien boek mear
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02916) vertaling: Jan hef gienien boek mèèr
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02916) vertaling: Jan hef gien boek mèèr
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02916) vertaling: Jan hef gien boek mèèr
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03013) opm.: 'nvt'
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 02916) vertaling: komt niet voor
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02916) vertaling: Buuke hef Jan niet
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03013) opm.: 'nvt'
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02916) vertaling: Jan hef niet völle gild meer
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03013) opm.: 'nvt'
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03013) opm.: 'nvt'
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02916) vertaling: D'r mag gieniene prootn over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02916) vertaling: Er mag niemand prootn over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03013) opm.: 'nvt'
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02916) vertaling: Gieniene zeg ...
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03013) opm.: 'nvt'
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02916) vertaling: Niemand zeg dat-e komp
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02916) vertaling: Niemand zeg dat-e komp
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02916) vertaling: Gieniene zeg ...
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02916) vertaling: Zitt' hier narngs gien muuze?
opm.: "Betekenis: Zitten hier GEEN muizen?"
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03013) vertaling: Zit hier na'ns gien múuze?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03013) opm.: 'nvt'
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02916) vertaling: Ik geve niks (weg) an 'n aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02916) vertaling: Gieniene wil warkn
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02916) vertaling: Niemand wil (nog) warkn
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03013) opm.: 'nvt'
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02916) vertaling: Niemand wil (nog) warkn
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02916) vertaling: Gieniene wil warkn
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03013) opm.: 'nvt'
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02916) vertaling: Wij wussen niet dat-e in hoes was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03013) opm.: 'nvt'
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02916) vertaling: Ik wusse het ok niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02916) vertaling: ... met niemand ...
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02916) vertaling: Hie mag met gieniene prootn over dit probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03013) opm.: 'nvt'
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02916) vertaling: Hie mag met gieniene prootn over dit probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02916) vertaling: ... met niemand ...
000 (x05opm) (inf. 02916) opm. inf.: bij h: Bv Koj hier narngs gien postzegels krieng = Is hier geen postkantoor?
000 (x05opm) (inf. 03013) opm. inf.: Dubbele ontkenningen komen veel voor in Friesland (met 2x niet)
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03013) vertaling: Jan wèt dat è veur drie uur de wag'n moakt hebb'n möt
opm.: lichte voorkeur voor 3-2-1
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang emaakt mut hemm'
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang emaakt mut hemm'
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang emaakt mut hemm'
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03013) vertaling: Jan wèt dat è veur drie uur de wag'n moakt möt hebb'n
opm.: lichte voorkeur voor 3-2-1
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang kloar mut hemm'
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang kloar mut hemm'
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang kloar mut hemm'
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03013) vertaling: Jan wèt dat è veur drie uur de wag'n moakt möt hebb'n
opm.: lichte voorkeur voor 3-2-1
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03013) vertaling: Jan wèt dat è veur drie uur de wag'n moakt hebb'n möt
opm.: lichte voorkeur voor 3-2-1
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang emaakt mut hemm'
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang emaakt mut hemm'
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02916) vertaling: Jan weet dat-e veur drie uur de waang emaakt mut hemm'
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03013) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03013) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02916) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03013) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02916) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03013) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02916) vertaling: Marie zien auto is kepot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02916) vertaling: Marie zien auto is kepot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02916) vertaling: de auto van M is kepot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03013) vertaling: De auto van Marie is kapot
opm.: Prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02916) vertaling: de auto van M is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02916) vertaling: M zien auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02916) vertaling: Marie heur auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02916) vertaling: Marie heur auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02916) vertaling: M zien auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03013) vertaling: Marie d'r auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02916) vertaling: De auto van Piet is kepot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03013) vertaling: De auto van Piet is kapot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02916) vertaling: Piet zien auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03013) vertaling: Piet zien auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02916) vertaling: De auto van die man is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03013) vertaling: De auto van dèn kearl is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02916) vertaling: Die man zien auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03013) vertaling: Dèn kearl zien auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02916) vertaling: Die auto is niet van mij mar van hum
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03013) vertaling: Die auto is niet miendes, maar ziendes
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02916) vertaling: De kraante van gisteren lig onder de tv
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03013) vertaling: De kraante van gister'n lig onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02916) vertaling: Jan is Karolien en Kristien zien breurkien
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03013) vertaling: Jan is 't breurtie'n van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02916) vertaling: Die jongs èère fietsen bint estölln
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02916) vertaling: Die jongs èère fietsen bint estölln
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02916) vertaling: de fietsen van die jongs ...
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03013) vertaling: De fiets'n van die jongs bint estöl'n
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02916) vertaling: de fietsen van die jongs ...
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02916) vertaling: De moe van die zussen is op bezuuk
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02916) vertaling: Die zussen heur moe is op bezuuk
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02916) vertaling: Die zussen heur moe is op bezuuk
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02916) vertaling: De moe van die zussen is op bezuuk
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03013) vertaling: Die zuss'n heur moe is op bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02916) vertaling: Die auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03013) vertaling: Die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02916) vertaling: Die fietse is van mij
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03013) vertaling: Die fietse is miendes
000 (x07opm) (inf. 03013) opm. inf.: Een genitief-'s' achter een eigennaam klonk vroeger bij ons bijzonder 'stads'. Ik vond deze zinswending van de juffrouw in klas 1 lagere school heel vreemd
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02916) vertaling: Hie mag met gieniene prooten over dit probleem
opm.: tweede optie "hedendaagser"
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02916) vertaling: ... met niemand ...
opm.: tweede optie "hedendaagser"
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02916) vertaling: ... met niemand ...
opm.: tweede optie "hedendaagser"
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03013) vertaling: Hie mag met gieniene proat'n over dit probleem
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02916) vertaling: Hie mag met gieniene prooten over dit probleem
opm.: tweede optie "hedendaagser"
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03013) opm.: 'nvt'
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02916) vertaling: Ik wille gieniene zèèr doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02916) vertaling: Het is jammer dat wij niet maagt komm'
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02916) vertaling: ... dat wij niet komm' maagt
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02916) vertaling: ... dat wij niet komm' maagt
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03013) opm.: 'nvt'
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02916) vertaling: Het is jammer dat wij niet maagt komm'
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02916) vertaling: Dat goa ik niet doen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02916) vertaling: Dat goa ik niet doen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02916) vertaling: Dat goade ik niet doen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02916) vertaling: Dat goade ik niet doen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03013) opm.: 'nvt'
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03013) opm.: 'nvt'
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02916) vertaling: Ik heb niet warkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02916) vertaling: Ik hebbe niet ewarkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02916) vertaling: Ik hebbe niet ewarkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02916) vertaling: Ik heb niet warkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: Hie had 't nog mar net verteld of M. begunn' te rèèren
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: Hie had 't nog mar net verteld of M. begunn' te rèèren
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: Hie had 't nog mar net verteld of M. begunn' te rèèren
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03013) opm.: 'nvt'
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: ... te schreien
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: ... te schreien
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: ... te schreien
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: ....te krietn
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: ....te krietn
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02916) vertaling: ....te krietn
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat die bestelling now mar ophaaln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat die bestelling now mar ophaaln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat die bestelling now mar ophaaln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat now mar hen um die bestelling op te haaln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat now mar hen um die bestelling op te haaln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat now mar hen um die bestelling op te haaln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03013) opm.: 'nvt'
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat (now) mar hen en haalt die bestelling now mar op!
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat (now) mar hen en haalt die bestelling now mar op!
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02916) vertaling: Goat (now) mar hen en haalt die bestelling now mar op!
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03013) opm.: 'nvt'
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02916) vertaling: Hie warkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03013) opm.: 'nvt'
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02916) vertaling: Ik verbiede ow um hier te komm'
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan wil veurkommm' da'w M. zolln belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan wil veurkommm' da'w M. zolln belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan wil veurkommm' da'w M. zolln belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan verhindern dat wi'j M. zolln belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan verhindern dat wi'j M. zolln belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan verhindern dat wi'j M. zolln belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan verhindern dat wij M. belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan verhindern dat wij M. belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02916) vertaling: Jan verhindern dat wij M. belln
opm.: tweede optie "wordt weinig gebruikt"
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03013) opm.: 'nvt'
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03013) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03013) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: helpen (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: helpen (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03013) fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: helpen (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: helpen (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03013) fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03013) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02916) komt voor: j
fragment: helpen (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um den te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03013) fragment: um te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um den te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: um den te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: a'j (ipv je) (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: A'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: A'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: a'j (ipv je) (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: A'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: A'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: a'j (ipv je) (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: A'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: A'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: a'j (ipv je) (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: A'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: a'j (ipv je) (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03013) fragment: A'j (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: knn (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: zll (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: knn (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: zll (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: zll (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: zll (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: zll (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: zll (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (as) we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: zll (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (as) we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (as) we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (as) we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (as) we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (as) we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: knn (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (as) we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: knn (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03013) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: knn (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: knn (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02916) komt voor: j
fragment: knn (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as dat (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as dat (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03013) fragment: as (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as dat (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03013) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03013) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03013) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03013) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03013) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03013) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03013) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03013) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dan as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: dan as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: dan as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03013) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03013) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03013) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03013) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02916) fragment: dan as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03013) fragment: as (1)
opm.: 'dan' eigenlijk fout
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03013) fragment: dan (1)
opm.: 'dan' eigenlijk fout
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03013) fragment: dan (1)
opm.: 'dan' eigenlijk fout
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03013) fragment: as (1)
opm.: 'dan' eigenlijk fout
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03013) fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: mar te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: mar te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: mar te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: mar te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: mar wat te; alsmar te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: mar wat te; alsmar te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: mar wat te; alsmar te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: mar wat te; alsmar te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03013) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02916) komt voor: j
fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: azze (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: azze (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: azze (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat asse (ipv hij) (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat asse (ipv hij) (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat asse (ipv hij) (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03013) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat asse (ipv hij) (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (ipv hij) (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (ipv hij) (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (ipv hij) (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03013) fragment: (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as datte (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as datte (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as datte (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as datte (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03013) fragment: (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: offe (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03013) fragment: alsof (ipv of) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: offe (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: offe (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: offe (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03013) fragment: alsof (ipv of) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as offe (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as offe (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as offe (ipv hij) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as offe (ipv hij) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02916) komt voor: j
fragment: offe (ipv hij) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02916) komt voor: j
fragment: of asse (ipv hij) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02916) komt voor: j
fragment: offe (ipv hij) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02916) komt voor: j
fragment: of asse (ipv hij) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03013) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02916) komt voor: j
fragment: of asse (ipv hij) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02916) komt voor: j
fragment: offe (ipv hij) (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat i'jluu op gieniene hellig bint
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat i'j op gieniene helg bint
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat i'luu op gieniene (of: op niemand) helg bint
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat i'luu op gieniene (of: op niemand) helg bint
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat i'j op gieniene helg bint
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat zie narngs greuts op is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat zie op niks greuts is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat zie narngs greuts op is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat zie narngs trots op is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat zie narngs trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03013) vertaling: Els dènkt dat 't niet makkelijk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02916) vertaling: Els dèènkt dat t' niet makkeluk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat ik te late bin en jij niet
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat ik te late binne en i'j niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03013) vertaling: I'j weet toch dat i'j wark'n möt en ik niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02916) vertaling: I'j weet toch dat i'j mut warkn en ikke niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03013) vertaling: Iederine denkt dat wi'j noar hoes hen goat en dat zie nog moagt bliev'n
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02916) vertaling: Iederiene dèènkt dat (as) wi'j ner hoes hen goat en dat zie nog maagt bliem'
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03013) vertaling: 't is jammer dat hie komp en dat zie votgoat
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02916) vertaling: Het is jammer dat hie komp en dat zie weggien
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03013) vertaling: Ik denke dat Lisa ziek is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke dat (as) Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke dat Pieter en Liesien goat trouwen
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03013) vertaling: Ik denke dat Peter en Liesje goat trouw'n
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03013) vertaling: Joa, dat döt e
opm.: 'zeer ouderwets'
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 02916) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03013) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 02916) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03013) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 02916) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03013) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03013) vertaling: Neu
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 02916) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03013) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03013) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 02916) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 02916) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03013) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03013) vertaling: Nee, dat döt e niet
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03013) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 02916) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03013) vertaling: Joa, dat döt e
komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 02916) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03013) vertaling: Joa, dat döt e
komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 02916) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03013) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 02916) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03013) vertaling: Joa, hie slàp
komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03013) vertaling: Joa, hie slàp
komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03013) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 02916) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 02916) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03013) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 02916) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03013) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03013) vertaling: Nee, hie slàp niet
komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03013) vertaling: Nee, hie slàp niet
komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 02916) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 02916) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03013) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03013) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 02916) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03013) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 02916) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02916) vertaling: De laampe braandt niet mèèr
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03013) vertaling: De laampe braandt niet meer
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02916) vertaling: De laampe braandt niet mèèr
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03013) vertaling: De laampe braandt niet meer
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02916) vertaling: Giet M. ieder oamd hen daansen?
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03013) vertaling: Daanst Marie iedere oant
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02916) vertaling: Giet M. ieder oamd hen daansen?
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03013) vertaling: Daanst Marie iedere oant
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03013) vertaling: Snied de stoete is een
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02916) vertaling: Snied eem' stoete of!
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02916) vertaling: Snied is eem' stoete of!
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02916) vertaling: Snied eem' stoete of!
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02916) vertaling: Snied is eem' stoete of!
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03013) vertaling: Snied de stoete is een
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02916) vertaling: Snied is eem' stoete of!
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02916) vertaling: Snied eem' stoete of!
komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan de (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan de (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan de (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan de (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as de (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as de (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as de (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as de (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03013) fragment: woarmet (1)
opm.: 'niet erg duidelijk wat bedoeld wordt'
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor de moeder van; Den jong' den zien moe gisteren ... (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor de moeder van; Den jong' den zien moe gisteren ... (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor de moeder van; Den jong' den zien moe gisteren ... (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor de moeder van; Den jong' den zien moe gisteren ... (1)
opm.: vierde optie: "sporadisch"
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03013) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar (1)
opm.: dav
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03013) komt voor: n
fragment: - (2)
opm.: dav
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar (1)
opm.: dav
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03013) komt voor: n
fragment: - (2)
opm.: dav
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03013) komt voor: n
fragment: - (2)
opm.: dav
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar (1)
opm.: dav
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02916) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03013) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar het (1)
opm.: dav
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat as (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat as (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar het (1)
opm.: dav
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat as (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den aj (ipv je) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den aj (ipv je) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den aj (ipv je) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den aj (ipv je) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den i'j (ipv je) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den i'j (ipv je) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den i'j (ipv je) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03013) komt voor: n
fragment: die (1)
opm.: dav
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den i'j (ipv je) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03013) komt voor: n
fragment: die (1)
opm.: dav
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar (k ipv ik) (1)
opm.: dav
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar (k ipv ik) (1)
opm.: dav
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorop (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorop (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorop (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorop (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorop as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorop as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorop as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorop as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03013) fragment: da'w ('we' weggestreept) (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (as) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (as) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (as) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03013) komt voor: n
fragment: da'k ('ik' weglaten) (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord dav
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03013) komt voor: n
fragment: da'k ('ik' weglaten) (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord dav
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (as) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (as) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dat (1)
opm.: dav twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (as) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (as) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (as) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dat (1)
opm.: dav twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie as (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wel as; Degene die as (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wel as; Degene die as (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wel as; Degene die as (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wel as; Degene die as (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03013) komt voor: n
fragment: Wie (1)
opm.: dav 'grootouders zeiden 'wel' ipv 'wie'
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03013) komt voor: n
fragment: Wie (1)
opm.: dav 'grootouders zeiden 'wel' ipv 'wie'
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie as (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie as (1)
opm.: derde optie ouderwets
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie as (1)
opm.: derde optie ouderwets
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wie dèènk i'j da'k in de stad ontmuut hebbe?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03013) vertaling: Wat dènk i'j wie ik in de stad teeg'nekomme'n bin?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wat dèènk i'j wie as ik in de stad ontmuut hebbe?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wat dèènk i'j wie as ik in de stad ontmuut hebbe?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wie dèènk i'j da'k in de stad ontmuut hebbe?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02916) vertaling: Wat dèènk i'j(luu) hoe ze het op-elöst hebt?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03013) vertaling: Wat dènkt jullie hoe ze 't opelöst hebt
opm.: "komt niet voor" "jullie was vroeger i'jluu" heb trefwoorden toch maar voor vertaling ingevuld ook al 'komt deze niet voor', het staat er wel.
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03013) vertaling: Hoe dènk i'j dat ze 't opelöst hebt
opm.: "komt niet voor" heb trefwoorden toch maar voor vertaling ingevuld ook al 'komt deze niet voor', het staat er wel.
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02916) vertaling: Hoe dèènk i'j dat ze het op-elöst hebt?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02916) vertaling: Magda weet niet wie as wij wilt bellen
opm.: tweede optie gebruikelijker dan eerste
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03013) vertaling: Magda wèt niet wie (a'w) wij wilt opbell'n
opm.: "komt voor maar is niet gangbaar" twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'wie dat'
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02916) vertaling: Magda weet niet wie dat wij wilt bellen
opm.: tweede optie gebruikelijker dan eerste
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02916) vertaling: Magda weet niet wie dat wij wilt bellen
opm.: tweede optie gebruikelijker dan eerste
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02916) vertaling: Magda weet niet wie as wij wilt bellen
opm.: tweede optie gebruikelijker dan eerste
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: Weet t'r iene wie wij roepm hebt?
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: Weet t'r iene wie wij roepm hebt?
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: Weet t'r iene wie wij roepm hebt?
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: ... wie as ...
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: ... wie as ...
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: ... wie as ...
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03013) vertaling: Wèt iene wie wéröp'n hebt
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: ... wie of dat...
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: ... wie of dat...
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02916) vertaling: ... wie of dat...
opm.: tweede optie meest gebruikelijk
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03013) vertaling: Wie dènk i'j dàt ik (/da'k) in de stad teeg'nekommen bin?
opm.: "komt niet voor" '
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wie dèènk i'j da'k in de stad ontmuut hebbe
opm.: tweede optie minder gebruikelijk dan eerste
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wie dèènk i'j wie as ik in de stad ontmuut hebbe
opm.: tweede optie minder gebruikelijk dan eerste
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wie dèènk i'j wie as ik in de stad ontmuut hebbe
opm.: tweede optie minder gebruikelijk dan eerste
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wie dèènk i'j da'k in de stad ontmuut hebbe
opm.: tweede optie minder gebruikelijk dan eerste
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03013) vertaling: Wie dènk i'j dàt ik (/da'k) in de stad teeg'nekommen bin?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02916) vertaling: Wie dèènk i'j da'k in de stad ontmuut hebbe?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03013) vertaling: Hie hef ziene háane wass'n
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 02916) vertaling: Hie hef zien haane wasscherd/wassn
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03013) vertaling: Hie hef zien hemd ewass'n
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 02916) vertaling: Hie hef zien hemd ewasscherd/ewassn
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: hie hef 'n hoed op 'n kop
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: hie hef 'n hoed op 'n kop
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: hie hef 'n hoed op 'n kop
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: hie hef 'n hoed op 't heufd
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: hie hef 'n hoed op 't heufd
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: hie hef 'n hoed op 't heufd
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03013) vertaling: Hie hef 'n hoed op 'n kop
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: Hij hef 'n hoed op
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: Hij hef 'n hoed op
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02916) vertaling: Hij hef 'n hoed op
opm.: drie opties in dalende graad van gebruikelijkheid
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02916) vertaling: hie hef 'n vlekke in 't hemd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03013) vertaling: Hie hef 'n vlekke op zien hemd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02916) vertaling: hie hef 'n vlekke in 't hemd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02916) vertaling: Hie hef 'n vlekke op zien hemd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02916) vertaling: Hie hef 'n vlekke op zien hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02916) vertaling: Hie hef zien bien brökkn
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02916) vertaling: Hie hef zien bien brökkn
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02916) vertaling: hie hef 't bien brökkn
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03013) vertaling: Hie hef 't bien ebrök'n
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02916) vertaling: hie hef 't bien brökkn
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03013) vertaling: Hie hef zich bezearigd
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03013) vertaling: Hie hef zich zeer edoene
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 02916) vertaling: Hie hef zich zèèr edoane
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03013) vertaling: Hie hef zich zeer edoene
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03013) vertaling: Hie hef zich bezearigd
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02916) vertaling: Marie trök de dekkn ner zich toe
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02916) vertaling: ... op zich an
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03013) vertaling: Marie trök de dekk'n op zich an
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02916) vertaling: ... op zich an
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02916) vertaling: Marie trök de dekkn ner zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 02916) vertaling: Luc weet dat 'r foto's van humzölf te koop bint/zint
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03013) vertaling: Luc wèt dat 'r foto's van h'm te koop bint
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 02916) vertaling: I'j herinnert ow toch wal da'w toen deur dat bos (hen) (e)loopm bint
opm.: reflexief: je
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03013) vertaling: I'j weet toch nog wà da'w toen deur dat bos hen eloop'n bint
opm.: "'zich herinneren' werd vroeger niet gebruikt. Ik geef vertaling van de zinnen zoals die rond 1960 gangbaar waren." door gebruik van 'weten' ipv 'herinneren' geen reflexief.
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 02916) vertaling: Ik herinnere mij dat de auto van M. kepot was
opm.: reflexief: me
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03013) vertaling: Ik wete nog wà dat de auto van Marie kapot was
opm.: door gebruik van 'weten' ipv 'herinneren' geen reflexief.
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02916) vertaling: Zie herinnert zich dat-e zat te ettn as een varkn
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: zich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02916) vertaling: Zie herinnert zich dat-e zat te ettn as een varkn
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: zich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03013) vertaling: Zie/hie wus nog wà dat e as 'n varken zat te ett'n
opm.: door gebruik van 'weten' ipv 'herinneren' geen reflexief. "Zie of Hie: vroeger werden vrouwen meestal aangeduid met de mannelijke vormen, 'hie' en 'zien' ipv 'zij' en 'haar'.
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02916) vertaling: ... as een varkn zat te ettn
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: zich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02916) vertaling: ... as een varkn zat te ettn
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02916) vertaling: ... aal Jan ziene buuk ..
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: ons reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02916) vertaling: Wij herinnert oes waal dat alle buuke van Jan estölln waa'n, ma zie herinnert het zich niet (mèèr)
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: ons reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03013) vertaling: Wi'j wuss'n nog wa dat alle búuke van Jan estöl'n waren, maar zi'j wuss'n 't niet
opm.: door gebruik van 'weten' ipv 'herinneren' geen reflexief.
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02916) vertaling: Wij herinnert oes waal dat alle buuke van Jan estölln waa'n, ma zie herinnert het zich niet (mèèr)
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: ons reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02916) vertaling: ... aal Jan ziene buuk ..
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03013) vertaling: Weet i'jluu nog wà da'w Jan op de markt eziene hebt
opm.: door gebruik van 'weten' ipv 'herinneren' geen reflexief.
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 02916) vertaling: Herinner i'j(luu) ow nog da'w Jan op de markt (e)ziene hebt
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03013) vertaling: Hie hef zich 'n bult ewarkt
opm.: reflexief: zich
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 02916) vertaling: Hie hef zich een ongeluk (e)warkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02916) vertaling: Hie vuuln zich deur het ies zakkn
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02916) vertaling: Hie vuuln datte deur het ies zakkn
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03013) vertaling: Hie vuul'n zich deur 't ies hen zakk'n
opm.: reflexief: zcich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02916) vertaling: Hie vuuln datte deur het ies zakkn
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02916) vertaling: Hie vuuln zich deur het ies zakkn
opm.: tweede optie minder gebruikelijk reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zolle dat hemm' könn doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doen könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03013) vertaling: Zol hie dat hebb'n kunn'n doen
komt voor: n
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zolle dat hemm' könn doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03013) vertaling: Zol e dat doen kund hebb'n
komt voor: n
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doen könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zolle dat hemm' könn doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doen könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zolle dat hemm' könn doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doen könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat oet-e-voerd könn hemm?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zolle dat hemm' könn doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat hemm' könn' doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doen könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat oet-e-voerd könn hemm?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat hemm' könn' doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat oet-e-voerd könn hemm?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03013) vertaling: Zol e dat doen kund hebb'n
komt voor: n
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat hemm' könn' doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03013) vertaling: Zol hie dat hebb'n kunn'n doen
komt voor: n
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat oet-e-voerd könn hemm?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat hemm' könn' doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat oet-e-voerd könn hemm?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat hemm' könn' doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat oet-e-voerd könn hemm?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zoj hum dat oet de mouwe schuddn?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat hemm' könn' doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doane könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zoj hum dat oet de mouwe schuddn?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doane könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zoj hum dat oet de mouwe schuddn?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03013) vertaling: Zol hie dat hebb'n kunn'n doen
komt voor: n
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doane könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03013) vertaling: Zol e dat doen kund hebb'n
komt voor: n
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zoj hum dat oet de mouwe schuddn?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doane könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zoj hum dat oet de mouwe schuddn?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doane könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zoj hum dat oet de mouwe schuddn?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zolle dat hemm' könn doen?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doane könd hemm'?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02916) vertaling: Zol hie dat doen könd hemm'?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02916) fragment: eknd (1)
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02916) fragment: eknd (1)
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02916) fragment: knd (1)
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03013) fragment: ekund (1)
opm. inf.: Het is moeilijk in te schatten, hoe frequent een bepaalde constructie voorkomt.
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02916) fragment: knd (1)
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03013) fragment: ekund (1)
opm. inf.: Het is moeilijk in te schatten, hoe frequent een bepaalde constructie voorkomt.
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03013) fragment: edoane (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02916) fragment: edoane (1)
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02916) fragment: doane (1)
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02916) fragment: doane (1)
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02916) fragment: edoane (1)
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02916) komt voor: n
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03013) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03013) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02916) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03013) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02916) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03013) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02916) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03013) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02916) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03013) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03013) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02916) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03013) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03013) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02916) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 4
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 4
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03013) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02916) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03013) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02916) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02916) vertaling: Wel: Wi'j mut ner de schure umde koene te voeren
komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03013) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02916) vertaling: Wel: Wi'j mut ner de schure umde koene te voeren
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02916) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03013) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03013) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02916) vertaling: Wel: ik dèènk dat hie (of datte) weg is
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02916) vertaling: Wel: ik dèènk dat hie (of datte) weg is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03013) vertaling: Ik dènke hie is vot
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02916) vertaling: Wel: ik dèènke: hie is weg!
komt voor: n
opm.: indirecte rede
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02916) vertaling: Wel: ik dèènke: hie is weg!
komt voor: n
opm.: indirecte rede
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03013) vertaling: Ik dènke hie is vot
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02916) vertaling: Wel: ik weete dat hie (of datte) weg is
komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03013) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02916) vertaling: Wel: ik weete dat hie (of datte) weg is
komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03013) vertaling: Ik wete hie is vot
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02916) vertaling: Wel: ik wete: Hie is weg!
komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03013) vertaling: Ik wete hie is vot
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02916) vertaling: Wel: ik wete: Hie is weg!
komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 02916) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03013) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03013) vertaling: Marie al heur koene bint bi'j de overstroming verdrunk'n
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02916) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03013) vertaling: Marie al heur koene bint bi'j de overstroming verdrunk'n
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02916) vertaling: keze maakn wee'k niks van
komt voor: j
opm.: eerste optie "niet erg gebruikelijk"
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02916) vertaling: van keze maakn he'k gien verstaand
komt voor: j
opm.: eerste optie "niet erg gebruikelijk"
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02916) vertaling: van keze maakn he'k gien verstaand
komt voor: j
opm.: eerste optie "niet erg gebruikelijk"
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02916) vertaling: keze maakn wee'k niks van
komt voor: j
opm.: eerste optie "niet erg gebruikelijk"
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03013) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02916) vertaling: keze maakn wee'k niks van
komt voor: j
opm.: eerste optie "niet erg gebruikelijk"
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02916) vertaling: van keze maakn he'k gien verstaand
komt voor: j
opm.: eerste optie "niet erg gebruikelijk"
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02916) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03013) vertaling: Jan bin'k met noar de markt ewest
komt voor: j
opm.: "komt voor maar niet gangbaar"
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03013) vertaling: Jan bin'k met noar de markt ewest
komt voor: j
opm.: "komt voor maar niet gangbaar"
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02916) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03013) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02916) vertaling: Wel: Watfann' hei'j weg-ebracht?
komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02916) vertaling: Wel: Watfann' hei'j weg-ebracht?
komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03013) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03013) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02916) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02916) vertaling: Wel: Den zol ik niet dörn opettn
komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03013) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02916) vertaling: Wel: Den zol ik niet dörn opettn
komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat Jan noar de markt hen ewest hef
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat Jan ner de markt west hef
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat Jan noar de markt hen ewest hef
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat Jan ner de markt west hef
komt voor: j
000 (y06opm) (inf. 02916) opm. inf.: Hebben en zijjn wordt in ons dialect door elkaar gebruikt: Wij hebt gisteren nog an 't plukkn west, of: Wij hebt hen loopm west; wij hebt ner de markt -ewest; bint ner de markt -ewest; wij bint hen loopm west
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02916) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03013) vertaling: Al lopend kwam ik 'm teeg'n
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03013) vertaling: In 't lopen kwam ik 'm teeg'n
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03013) vertaling: Al lopend kwam ik 'm teeg'n
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03013) vertaling: In 't lopen kwam ik 'm teeg'n
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03013) vertaling: In 't lopen kwam ik 'm teeg'n
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03013) vertaling: Al lopend kwam ik 'm teeg'n
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02916) vertaling: Ik heb heel wat loopm doane
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02916) vertaling: ... loopm edoane
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02916) vertaling: Ik heb heel wat loopm doane
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02916) vertaling: ... loopm edoane
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03013) vertaling: Ik heb heel wat eloop'n
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02916) vertaling: ... loopm edoane
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02916) vertaling: Ik heb heel wat loopm doane
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03013) vertaling: Ik heb heel wat eloop'n
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03013) vertaling: Ik wörde now muu, dus schei k t'r mar met uut
komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02916) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03013) vertaling: Ik wörde now muu, dus schei k t'r mar met uut
komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02916) vertaling: Hie deed zich veur datte net oet zien bedde (of oet 't bedde) kwaamp
komt voor: n
opm.: komt sporadisch voor dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03013) vertaling: Hie deud net asof e net uut berre kwaamp
komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02916) vertaling: Hie deed zich veur datte net oet zien bedde (of oet 't bedde) kwaamp
komt voor: n
opm.: komt sporadisch voor dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03013) vertaling: Hie deud net asof e net uut berre kwaamp
komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02916) vertaling: De schilder is hier west te schilderen
komt voor: j
opm.: betekenis: de schilder heeft hier het schilderwerk gedaan
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03013) vertaling: De schilder hef hier ewest um te schilderen
komt voor: j
opm.: dav: infinitivaal voegwoord bij 'is geweest te'+ V
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02916) vertaling: De schilder is hier west te schilderen
komt voor: j
opm.: betekenis: de schilder heeft hier het schilderwerk gedaan
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03013) vertaling: De schilder hef hier ewest um te schilderen
komt voor: j
opm.: dav: infinitivaal voegwoord bij 'is geweest te'+ V
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02916) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03013) vertaling: Dènk i'j da'j naor huus hen goat
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03013) vertaling: Dènk i'j da'j naor huus hen goat
komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 02916) vertaling: In die tied leem' ik d'r op lös
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03013) vertaling: In die tied lee'm ik t'r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02916) vertaling: Vrogger leemde as een biest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02916) vertaling: Vrogger leemde as een biest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02916) vertaling: Vrogger leem-e as een biest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03013) vertaling: Vrogger hef e leefd as 'n biest
opm.: dav
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02916) vertaling: Vrogger leem-e as een biest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03013) vertaling: Doar deu'n wa'w mar woll'n
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02916) vertaling: Doar leem' wij as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02916) vertaling: Gieniene mag 't zien dus ik vinne dat i'j het ok niet maagt zien
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02916) vertaling: ... zien maagt
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03013) vertaling: Gieniene mag 't zien, dus i'j ok niet
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02916) vertaling: ... zien maagt
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02916) vertaling: Gieniene mag 't zien dus ik vinne dat i'j het ok niet maagt zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 02916) vertaling: Het gebeurn toen i'j (of toen as i'j) weggong
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03013) vertaling: 't gebeur'n toen 'j votgong'n
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03013) vertaling: Ik wete woar a'j geboar'n bint
opm.: waar als - ja twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02916) vertaling: ... woor aj geboren bint
opm.: waar als - ja
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02916) vertaling: Ik wete woor as i'j geboorn bint
opm.: waar als - ja
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02916) vertaling: Ik wete woor as i'j geboorn bint
opm.: waar als - ja
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02916) vertaling: ... woor aj geboren bint
opm.: waar als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 02916) vertaling: Now ai'j (of: now as i'j; of: now i'j) kloar bint maag i'j (of: maa'j) goan
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03013) vertaling: No'j kloar bint maa'j vot goan
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02916) vertaling: Deurdat M overleedn (of: störm) is (of: was) hef heur man Anna niet meer könn' helpm
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03013) vertaling: Deurdat Marie stör'n is, hef heur kearl Anna niet mear help'n kund
opm.: "'overleden' wordt nu wel gebruikt, vroeger meestal niet."
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02916) vertaling: Ik wete datte hen zwömm' goane is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat e hen zwömm' goane is
opm.: "Deze constructie is gebruikelijk geworden onder invloed van het ABN."
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat e hen zwömm' goane is
opm.: "'goane' is het verleden deelwoord (NL 'gegaan')"
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat hie is goan zwömm
opm.: "Deze constructie is gebruikelijk geworden onder invloed van het ABN."
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02916) vertaling: Ik wete datte hen zwömm' goane is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat-e is goan zwömm
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat hie is goan zwömm
opm.: "'goane' is het verleden deelwoord (NL 'gegaan')"
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat e hen zwömm' goane is
opm.: "Deze constructie is gebruikelijk geworden onder invloed van het ABN."
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat-e is goan zwömm
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat e hen zwömm' goane is
opm.: "'goane' is het verleden deelwoord (NL 'gegaan')"
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat hie is goan zwömm
opm.: "Deze constructie is gebruikelijk geworden onder invloed van het ABN."
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat hie is goan zwömm
opm.: "'goane' is het verleden deelwoord (NL 'gegaan')"
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03013) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 02916) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03013) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 02916) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 2
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03013) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03013) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 02916) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02916) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03013) komt voor: n
000 (y09opm) (inf. 02916) opm. inf.: Wij gebruiken dat "hen" ook in: Wij gaan naar Coevoorde Wi'j goat ner Coevern hen. Terwijl ze in Coevorden (onze buurgemeente in Drente), en in heel Drente zeggen: Wi'j goat hen Grambarng (dit is provincie Ov) ('hen' er voor)
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03013) vertaling: Wo'j nog koffie, Jan? Joa graag
komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03013) vertaling: Wo'j nog koffie, Jan? Joa graag
komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02916) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03013) vertaling: Goat zie hen dansen? Joa
komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03013) vertaling: Goat zie hen dansen? Joa
komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02916) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02916) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03013) vertaling: Hebt ze etten/ Hebt ze 't etten op? Joa
komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03013) vertaling: Hebt ze etten/ Hebt ze 't etten op? Joa
komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03013) vertaling: Is 't huus te koop? Joa
komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03013) vertaling: Is 't huus te koop? Joa
komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02916) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03013) vertaling: D'r komp mörg'n iene langs. Wie dan?
komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03013) vertaling: D'r komp mörg'n iene langs. Wie dan?
komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02916) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02916) vertaling: Met zu'k wèèr köj niet völle doen
komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03013) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02916) vertaling: Met zu'k wèèr köj niet völle doen
komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03013) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 02916) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02916) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03013) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03013) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02916) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03013) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02916) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02916) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03013) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03013) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02916) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03013) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02916) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03013) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02916) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03013) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02916) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03013) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02916) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dn (1)
opm.: dav "'dèn' is hier persoonlijsk voornaamwoord 'die'".
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dn (1)
opm.: dav "'dèn' is hier persoonlijsk voornaamwoord 'die'".
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dn (1)
opm.: dav
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dn (1)
opm.: dav
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan a'k (ipv ik) (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan a'k (ipv ik) (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan a'k (ipv ik) (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarvan (1)
opm.: dav
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dat hie (2)
opm.: dav
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan a'k (ipv ik) (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan a'k (ipv ik) (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan a'k (ipv ik) (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan a'k (ipv ik) (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarvan (1)
opm.: dav
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dat hie (2)
opm.: dav
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dat hie (2)
opm.: dav
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarvan (1)
opm.: dav
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: datte (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarvan (1)
opm.: dav 'hem' tussen 'ze' en 'geroepen'
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dat ze hem .. (2)
opm.: dav 'hem' tussen 'ze' en 'geroepen'
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarvan (1)
opm.: dav 'hem' tussen 'ze' en 'geroepen'
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dat ze hem .. (2)
opm.: dav 'hem' tussen 'ze' en 'geroepen'
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dat ze hem .. (2)
opm.: dav 'hem' tussen 'ze' en 'geroepen'
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarvan (1)
opm.: dav 'hem' tussen 'ze' en 'geroepen'
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat ze hum geroepen hebben (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar (1)
opm.: 'mee' wordt 'met'
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar (1)
opm.: 'mee' wordt 'met'
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarmet ('mee': weg) (1)
opm.: 'mee' wordt 'met'
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woar (1)
opm.: 'mee' wordt 'met'
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarmet ('mee': weg) (1)
opm.: 'mee' wordt 'met'
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor as (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
fragment: woarmet ('mee': weg) (1)
opm.: 'mee' wordt 'met'
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wie as (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wie as (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
fragment: wie (1)
opm.: dav
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wel as (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wel as (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wel as (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wel as (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
fragment: wie (1)
opm.: dav
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wie as (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wie as (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03013) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: as (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02916) komt voor: j
fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03013) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: wat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03013) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as; wat as; zoas (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as; wat as; zoas (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as; wat as; zoas (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as; wat as; zoas (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03013) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03013) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03013) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (as) (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (as) (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (as) (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: die (as) (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den as (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02916) komt voor: j
fragment: da'k (ipv ik) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03013) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02916) komt voor: j
fragment: da'k (ipv ik) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02916) komt voor: j
fragment: da'k (ipv ik) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02916) komt voor: j
fragment: dat as (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dn (1)
opm.: dav
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie as (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03013) komt voor: n
fragment: Wie (1)
opm.: dav
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie as (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie as (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie as (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03013) komt voor: n
fragment: Wie (1)
opm.: dav
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wel as (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dn (1)
opm.: dav
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wel as (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wel as (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wel as (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03013) komt voor: n
fragment: Wie (1)
opm.: dav
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03013) komt voor: n
fragment: dn (1)
opm.: dav
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02916) komt voor: j
fragment: Wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03013) komt voor: n
fragment: waarvan (1)
opm.: dav
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan as de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den zien (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den zien (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den zien (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: den zien (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03013) komt voor: n
fragment: waarvan (1)
opm.: dav
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02916) komt voor: j
fragment: woorvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op gieniene helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op gieniene helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op gieniene helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op gieniene helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03013) vertaling: Piet dènkt dat Jan en Marie op iederiene hellig bint
betekenis: geen negative concord
opm.: "Dit is een zin met een dubbele ontkenning. Het kan zijn dat spreker mogelijkheid 2 bedoelt."
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op gien mèènse helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op gien mèènse helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op gien mèènse helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op gien mèènse helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03013) vertaling: Piet dènkt dat Jan en Marie op iederiene hellig bint
betekenis: geen negative concord
opm.: "Dit is een zin met een dubbele ontkenning. Het kan zijn dat spreker mogelijkheid 2 bedoelt."
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op niemand helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op niemand helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op niemand helg bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02916) vertaling: P dèènkt dat J en M op niemand helg bint
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03013) vertaling: Wim dènkt da'w iederiene een pries geeft
opm.: "nooit gieniene" "Dit is een zin met een dubbele ontkenning. Het kan zijn dat spreker mogelijkheid 2 bedoelt."
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02916) vertaling: W dèènkt dat wij nooit iene een pries geeft
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02916) vertaling: W dèènkt dat wij nooit iene een pries geeft
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02916) vertaling: Het is woor dat ze niet met M maagt prootn
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03013) vertaling: 't is woar dat ze niet met Marie maagt proaten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03013) vertaling: 't is woar dat ze niet met Marie maagt proaten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02916) vertaling: Het is woor dat ze niet met M maagt prootn
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02916) vertaling: narngs
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03013) vertaling: Nàns
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02916) vertaling: nargens
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03013) vertaling: Narg'ns
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02916) vertaling: nargens
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02916) vertaling: narngs
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03013) vertaling: Narg'ns
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03013) vertaling: Nàns
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: gieniene
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: gieniene
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: gieniene
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03013) vertaling: Gieniene
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: gien mèènse
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: gien mèènse
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: gien mèènse
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: niemand
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: niemand
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02916) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02916) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02916) vertaling: nooit of te nimmer
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02916) vertaling: nooit of te nimmer
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03013) vertaling: Nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02916) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02916) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03013) vertaling: Niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02916) vertaling: giene
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03013) vertaling: Gieniene
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02916) vertaling: gieniene
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02916) vertaling: gieniene
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02916) vertaling: giene
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03013) vertaling: Zeg niet tegen hum da'k noar boet'n hen ewest hebbe
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02916) vertaling: Zegt hum mar niet dat ik ner boetn west binne
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02916) vertaling: Vertelt hum niet da'k ner boetn west binne
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02916) vertaling: Vertelt hum niet da'k ner boetn west binne
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02916) vertaling: Zegt hum mar niet dat ik ner boetn west binne
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03013) vertaling: Niet vertell'n, da'j een kedoogien veur hum ekocht hebt, heur!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02916) vertaling: Niet vertelln da'j een kado veur hum kocht hebt heur
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02916) vertaling: Wee'j niet dat hie evalln is?
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02916) vertaling: Wee'j niet dat hie evalln is?
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02916) vertaling: Wee'j niet dat-e valln is?
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03013) vertaling: Wee'j niet dat e völl'n is?
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02916) vertaling: Wee'j niet dat-e valln is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: ... um niemand zèèr te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: ... um niemand zèèr te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: ... um niemand zèèr te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03013) vertaling: Wendy prebeard'n um gieniene zear te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: Wendy probeern um gieniene zèèr te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: Wendy probeern um gieniene zèèr te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: Wendy probeern um gieniene zèèr te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: ... um gien mèènse zèèr te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: ... um gien mèènse zèèr te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02916) vertaling: ... um gien mèènse zèèr te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02916) vertaling: 't Schient dat ze niks mag ettn
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02916) vertaling: 't Schient dat ze niks mag ettn
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02916) vertaling: .. niks ettn mag
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03013) vertaling: 't lèk t'r op dat ze niks mag ett'n
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02916) vertaling: .. niks ettn mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03013) opm.: "Dit is voor mij een "Hollandse" zin. Niet te vertalen!"
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02916) vertaling: .. te meung ettn
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02916) vertaling: Zie schient niks te maage ettn
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02916) vertaling: Zie schient niks te maage ettn
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02916) vertaling: .. te meung ettn
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03013) vertaling: Zie prebeart al 'n helen dag mekaar op te bell'n
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02916) vertaling: Zie probeert al 'n heeln dag um mekaa te belln
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03013) vertaling: 't lèk t'r op dat 't weer 'n mooien dag wördt
opm.: finiete bijzin ipv infinitiefzin
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02916) vertaling: Het belooft weer een mooi'n dag te wönn
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03013) vertaling: 't is misschien better um nog eem te wacht'n
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02916) vertaling: 't Is misschien better um nog eem' te wachn
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03013) vertaling: Wi'j hadd'n 't geluk um hem voart weer terugge te vind'n
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02916) vertaling: Wi'j hann 't gelukke um hum direck terugge te vinn'
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02916) vertaling: Wi'j hann' 't gelukke da'w hum drekt terugge vunn' (hebt)
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02916) vertaling: Wi'j hann' 't gelukke da'w hum drekt terugge vunn' (hebt)
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02916) vertaling: Wi'j hann 't gelukke um hum direck terugge te vinn'
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03013) vertaling: As de kipp'n 'n valke ziet, bint ze bange
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02916) vertaling: As de kippm een valke ziet, bint ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03013) vertaling: A'w de jappel niet kunt verkop'n, zitte wi'j in de problem'n
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02916) vertaling: Azze wi'j de jappel niet könt verkoopm, zitte wi'j in de muujlekheden
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03013) vertaling: As i'jluu hum niet metnemt, wö'k hellig
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03013) vertaling: As i'jluu hum niet metnemt, wö'k hellig
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03013) vertaling: As i'jluu hum niet metnemt, wö'k link
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02916) vertaling: As i'j hum niet metnemmt wör ik helg
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03013) vertaling: As i'jluu hum niet metnemt, wö'k link
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02916) vertaling: hie wus het
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02916) vertaling: Hie wus 't
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03013) vertaling: Hie wus't
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02916) vertaling: Hie wus 't
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02916) vertaling: hie wus het
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03013) vertaling: Op dit feest wödt d'r völle daanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02916) vertaling: Op dit feest wördt er völle daanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02916) vertaling: ... 'n bult edaanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02916) vertaling: ... 'n bult edaanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02916) vertaling: Op dit feest wördt er völle daanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03013) vertaling: Now wödt d'r allennig nog mar stoete verkocht in die winkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02916) vertaling: Now wödt er allinnig nog mar stoete verkocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03013) vertaling: As e met de fietse komp, zal e wà late wèen
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02916) vertaling: Asse met de fietse komp zalle wal late wee'n
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03013) vertaling: A'j tied hebt kom dan nog ma's moal langs
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02916) vertaling: A'j tied hebt, komt dan is een keertien langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: ... kuop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: ... dan koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: ... dan koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: ... dan koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03013) vertaling: A'k rieke bin, koop ik een dure auto
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: As ik rieke binne kope ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: As ik rieke binne kope ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: As ik rieke binne kope ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: ... kuop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02916) vertaling: ... kuop ik een dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03013) komt voor: n
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02916) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02916) vertaling: misschien krieg' ik het wal
komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03013) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02916) vertaling: misschien krieg' ik het wal
komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02916) vertaling: Dörv i'j d'r op te drukkn?
komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03013) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02916) vertaling: Dörv i'j d'r op te drukkn?
komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02916) vertaling: Dörv' i'j hum oet te neu(de)gen
komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03013) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02916) vertaling: Dörv' i'j hum oet te neu(de)gen
komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02916) vertaling: Dörv' i'j ze oet te neugen
komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03013) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02916) vertaling: Dörv' i'j ze oet te neugen
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02916) vertaling: Is Pol hier ewest?
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02916) vertaling: ... west?
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02916) vertaling: ... west?
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02916) vertaling: Is Pol hier ewest?
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02916) vertaling: Is Pol hier ewest?
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02916) vertaling: ... west?
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03013) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02916) vertaling: Hoe hef P dat op-elöst?
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03013) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02916) vertaling: Hoe hef P dat op-elöst?
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02916) vertaling: Heij mij den breef op-estuurd?
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03013) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02916) vertaling: Heij mij den breef op-estuurd?
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03013) vertaling: Ik heb hum 't gegeven
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02916) vertaling: Ik heb(be) het (an) hum egeem?
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02916) vertaling: Ik heb(be) het (an) hum egeem?
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03013) vertaling: Ik heb hum 't gegeven
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02916) vertaling: Zie leeft op water en brood disse wekke
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02916) vertaling: Zie leeft disse wekke op water brood
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02916) vertaling: Zie leeft disse wekke op water brood
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02916) vertaling: Zie leeft op water en brood disse wekke
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03013) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02916) vertaling: Zie leeft op water en brood disse wekke
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02916) vertaling: Zie leeft disse wekke op water brood
komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: M hef ezegd dat i'j probeerd hebt een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: M hef ezegd dat i'j probeerd hebt een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: M hef ezegd dat i'j probeerd hebt een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03013) vertaling: Marie hef ezegd dat i'j een varsien hebt prebearen te zing'n
opm.: met IPP
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: Marie hef ezegd dat i'j hebt probeerd een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: Marie hef ezegd dat i'j hebt probeerd een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: Marie hef ezegd dat i'j hebt probeerd een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03013) vertaling: Mariehef ezegd da'j een varsien hebt prebear'n te zingen
opm.: met IPP
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: M hef ezeed dat i'j probeerd hebt een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: M hef ezeed dat i'j probeerd hebt een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02916) vertaling: M hef ezeed dat i'j probeerd hebt een vassien te zing'
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03013) vertaling: Marie hef ezegd dat i'j een varsien hebt prebearen te zing'n
opm.: met IPP
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03013) vertaling: Mariehef ezegd da'j een varsien hebt prebear'n te zingen
opm.: met IPP
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02916) vertaling: M hef ezegd dat i'j aan haar hebt probeerd een boek te geem'
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02916) vertaling: M hef ezegd dat i'j aan haar hebt probeerd een boek te geem'
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02916) vertaling: M hef ezegd dat i'j hebt probeerd haar een boek te geem
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03013) vertaling: Marie hef ezegd da'j prebeard hebt heur een boek te geev'n
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02916) vertaling: M hef ezegd dat i'j hebt probeerd haar een boek te geem
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03013) komt voor: n
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: als ''te' aanwezig ' te interpreteren: zin met 'te' wordt immers goedgekeurd
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: als ''te' aanwezig ' te interpreteren: zin met 'te' wordt immers goedgekeurd
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03013) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02916) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03013) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02916) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02916) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03013) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03013) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02916) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03013) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02916) vertaling: De mèèsn (of: de luu) oet de stad, die hebt hier völle (of: 'n bult) huuze bouwd
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03013) vertaling: Luu uut de stad hebt hier völle huuze bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03013) vertaling: An die ni'je voart, doar zie'j gien mènse mear
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02916) vertaling: An die nijje voart, doar ziej gien mèènse mèèr
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02916) vertaling: Gistern is Jan hier ewest
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02916) vertaling: ... hier west
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03013) vertaling: Gister'n hef Jan hier ewest
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02916) vertaling: ... hier west
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02916) vertaling: Gistern is Jan hier ewest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02916) vertaling: Den dag dat Jan belln was ik niet in hoes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02916) vertaling: Den dag dat Jan belln was ik niet in hoes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02916) vertaling: Op den dag dat ...
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03013) vertaling: Dèn dag dat Jan bell'n, waa'k niet in hoes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02916) vertaling: Op den dag dat ...
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03013) vertaling: Jef, dèn zo'k nooit neug'n
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02916) vertaling: Jef den zol ik nooit oetnoedigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02916) vertaling: Marie den zol zoiets (of zowat) nooit doen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03013) vertaling: Marie, dèn zol zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02916) vertaling: Bert den drinkt wal is een glas te völle
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03013) vertaling: Bert, dèn drinkt wa's 'n glassien te völle
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03013) vertaling: Marthe, dèn zo'k wà's bi'j mi'j in hoes will'n neug'n
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02916) vertaling: Martha den zol ik wal is bi'j mi'j an hoes willn neugen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02916) vertaling: Dat hoes dat zol ik nooit willn koopm
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03013) vertaling: Dat hoes, dat zo'k nooit will'n koop'n
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02916) vertaling: Dat hoes dat stiet doar al viefteg joar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03013) vertaling: Dat hoes, dat stiet d'r al vieftig joar
000 (z09opm) (inf. 03013) opm. inf.: In ons dialect werd vroeger geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijk voornaamwoorden.
000 (z09opm) (inf. 02916) opm. inf.: f en h: Wel: Dat is de vrouw DIE as mi'j hölpm hef; en: Dat is een vrouw DIE ow aaltied helpm wil!
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03013) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02916) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03013) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03013) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02916) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03013) komt voor: n
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02916) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03013) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02916) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03013) komt voor: n
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02916) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03013) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02916) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03013) komt voor: n
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02916) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03013) komt voor: n
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02916) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03013) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02916) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: ... op-ebeld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: ... op-ebeld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: ... op-ebeld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03013) vertaling: Hef Gunther gebeld?
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: Hef Gunther ebeld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: Hef Gunther ebeld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: Hef Gunther ebeld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: ... beld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: ... beld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02916) vertaling: ... beld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03013) vertaling: Waart ow!
473 (z11b) En pas op! (inf. 02916) vertaling: Pas op!
opm.: tweede optie "als waarschuwing dat hij niet te ver moet gaan" twijfel inherent reflexief werkwoord in imperatief: is "i'j" object van de prepositie 'op' of is het een reflexief?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03013) vertaling: Pas op!
473 (z11b) En pas op! (inf. 02916) vertaling: Pas op!
opm.: tweede optie "als waarschuwing dat hij niet te ver moet gaan" twijfel inherent reflexief werkwoord in imperatief: is "i'j" object van de prepositie 'op' of is het een reflexief?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03013) vertaling: Pas op!
473 (z11b) En pas op! (inf. 02916) vertaling: Pas op i'j!
opm.: tweede optie "als waarschuwing dat hij niet te ver moet gaan" twijfel inherent reflexief werkwoord in imperatief: is "i'j" object van de prepositie 'op' of is het een reflexief?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03013) vertaling: Waart ow!
473 (z11b) En pas op! (inf. 02916) vertaling: Pas op i'j!
opm.: tweede optie "als waarschuwing dat hij niet te ver moet gaan" twijfel inherent reflexief werkwoord in imperatief: is "i'j" object van de prepositie 'op' of is het een reflexief?
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02916) vertaling: 't Was mar net goed genog
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03013) vertaling: 't Was mar net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: ... dan asse vrogger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03013) vertaling: Marjo hef now mear koene dan vrogger
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: ... dan asse vrogger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: ... dan asse vrogger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: M hef now mèèr koene dan as ze vrogger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03013) vertaling: Marjo hef now mear koene dan vrogger
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: M hef now mèèr koene dan as ze vrogger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03013) vertaling: Marjo hef now mear koene as vrogger
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: M hef now mèèr koene dan as ze vrogger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: ... dan ze vrogger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03013) vertaling: Marjo hef now mear koene as vrogger
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: ... dan ze vrogger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02916) vertaling: ... dan ze vrogger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02916) vertaling: As S had könn komm' dan had ze dat edoane
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02916) vertaling: As S had könn komm' dan had ze dat edoane
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02916) vertaling: ... dan had-e (of: hatte) dat edoane
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03013) vertaling: As Susanne had kunn'n komm'n, had ze dat edoane
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02916) vertaling: ... dan had-e (of: hatte) dat edoane
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03013) vertaling: Zie is de beste dokter die ik kenne
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02916) vertaling: Zie is de beste dokter die ik (of: die as ik; of: die a'k) kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02916) vertaling: Veur daj wat weggooit mu'j eem' belln
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03013) vertaling: Veur da'j iets vot gooit, mu'j eem bell'n
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02916) vertaling: Hier is alles wat ik (of: wat as ik; of: wa'k) kreeng hebbe
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03013) vertaling: Hier is alles, wa'k ekreg'n hebbe
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03013) vertaling: Jan is te gierig um iets an ziene kinder te geev'n
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02916) vertaling: Jan is te gierig (of: knieperig) um wat (of: iets) an zien kind te geem'
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02916) vertaling: Asof i'j wat van voetballn (of) weet
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03013) vertaling: Asof i'j iets van voetball'n ofweet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Leg dat boek dale!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Leg dat boek dale!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Leg dat boek dale!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Dat boek leg i'j dale!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Dat boek leg i'j dale!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Dat boek leg i'j dale!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03013) vertaling: Leg dat boek dale
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Lag dale dat boek!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Lag dale dat boek!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02916) vertaling: Lag dale dat boek!
opm.: eerste optie "is een dreiging!"
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03013) vertaling: A'j echt niet kunt wacht'n, dan kom mar
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'als' 2.ev.
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02916) vertaling: A'j echt niet könt wachtn, dan komt mar
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02916) vertaling: A'j echt niet könt wachtn, dan komt mar
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02916) vertaling: A'j echt niet wachtn könt, dan kom i'j mar
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02916) vertaling: A'j echt niet wachtn könt, dan kom i'j mar
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat Jan 'n dokter had kunn'n roep'n
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat Jan 'n dokter had könn roepm
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03013) vertaling: Ik wete dat Jan 'n dokter roep'n kund had
opm.: irrealis 'had kunnen V': maar dan zonder IPP van 'kunnen'
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 02916) vertaling: Ik wete dat Jan 'n dokter kon eroepm hemm'
opm.: "komt niet vaak voor"
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03013) vertaling: Hie zee, dat ik had mudd'n doen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02916) vertaling: Hie zee dat ik het had mutten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03013) vertaling: Hie zee, dat ik 't edoane mos hebb'n
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02916) vertaling: Hie zee dat ik het mos edoane hemm'
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02916) vertaling: Hie zee dat ik het edoane mosse hemm'
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02916) vertaling: Hie zee dat ik het edoane mosse hemm'
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02916) vertaling: Hie zee dat ik het mos edoane hemm'
opm.: eerste optie meer gebruikelijk
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02916) vertaling: Hie is veurege wekke deur dokter M opereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03013) vertaling: Hie is vo'rige wekke opereerd deur dokter Mertens
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02916) vertaling: Hie is veurege wekke deur dokter M opereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02916) vertaling: hie is veurege wekke opereerd deur dr M
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02916) vertaling: hie is veurege wekke opereerd deur dr M
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02916) vertaling: hie wödt mörng opereeerd deur dr M
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02916) vertaling: Hie wödt mörng (of: mönn) deur dr M opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03013) vertaling: Mörg'n wödt e deur dokter Mertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02916) vertaling: Hie wödt mörng (of: mönn) deur dr M opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02916) vertaling: hie wödt mörng opereeerd deur dr M
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle zolln mutten weggooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle zolln mutten weggooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle zolln mutten weggooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle zolln mutten weggooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle zolln weg mutten gooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle zolln weg mutten gooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle zolln weg mutten gooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle zolln weg mutten gooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03013) vertaling: Ik dènke da'j völle zoll'n mdd'n votgooi'n
opm.: als 'positie 3' te interpreteren, zie vertaling
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle weg zolln muttn gooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle weg zolln muttn gooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle weg zolln muttn gooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02916) vertaling: Ik dèènke da'j völle weg zolln muttn gooin
positie: 1,2,3
opm.: in dalende graad van gebruikelijkheid
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02916) vertaling: Het is dom um zukke dure dinge weg te gooin
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02916) vertaling: Het is dom um zukke dure dinge weg te gooin
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03013) vertaling: 't Is dom um zökke dure dinge vot te gooi'n
opm.: als 'positie 1' te interpreteren, zie vertaling
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03013) vertaling: Hie is alle kepotte spull'n an 't votgooi'n
opm.: als 'positie 2' te interpreteren, zie vertaling
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02916) vertaling: Hie is aale kepotte spulln an het weggooin
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02916) vertaling: Hie is aale kepotte spulln an het weggooin
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03013) vertaling: Ik vinde da'j vaker een kraante zoll'n mudd'n lez''n
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02916) vertaling: Ik vinne da'j vaker de kraante zolln muttn leezn
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02916) vertaling: Ik vinne da'j vaker de kraante zolln muttn leezn
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03013) vertaling: Ik vinde da'j vaker een kraante zoll'n mudd'n lez''n
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02916) vertaling: Het is dom um in 't donkern kraante te leezn
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03013) vertaling: 't Is dom um in 't duuster kraante te lez'n
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03013) vertaling: 't Is dom um in 't duuster kraante te lez'n
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02916) vertaling: Het is dom um in 't donkern kraante te leezn
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03013) vertaling: Hie is 'n hel'n dag an 't kraante lez'n
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03013) vertaling: Hie is 'n hel'n dag an 't kraante lez'n
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02916) vertaling: Hie is 'n heeln dag an 't kraanteleezn
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02916) vertaling: Hie is 'n heeln dag an 't kraanteleezn
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03013) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03013) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03013) fragment: Ze heeft hem dat probleem laten oplossen (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03013) fragment: Ze heeft hem dat probleem laten oplossen (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 02916) fragment: deur (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03013) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02916) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03013) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02916) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02916) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03013) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03013) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02916) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03013) vertaling: Robert hef 'n gruun'n appel wegegeev'n en now hef e nog twie rooi'n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02916) vertaling: R hef ien' gruun' appel weg-egeem', en now heffe nog twie rooin
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02916) vertaling: D'r waa'n völle mèènsen op het feest
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03013) vertaling: D'r war'n een boele mèns'n op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02916) vertaling: Waa'n d'r völle mèènsn op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03013) vertaling: War'n d'r een boele mèns'n op 't feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02916) vertaling: Wat he'j veur buuk (e)kocht?
opm.: tweede optie minder gebruikelijk
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03013) vertaling: Wat vör buuke he'j ekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03013) vertaling: Wat heb i'j veur buuke kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02916) vertaling: Wat veur buuke he'j ekocht (of: ekoft)?
opm.: tweede optie minder gebruikelijk
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03013) vertaling: Wat heb i'j veur buuke kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02916) vertaling: Wat veur buuke he'j ekocht (of: ekoft)?
opm.: tweede optie minder gebruikelijk
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02916) vertaling: Wat he'j veur buuk (e)kocht?
opm.: tweede optie minder gebruikelijk
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03013) vertaling: Wat vör buuke he'j ekocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02916) vertaling: Hie wont bi'j M
opm.: twijfel thuisnaamval op eigennaam 3.ev.vrouw. (vanwege niet voluit geschreven eigennaam)
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03013) vertaling: Hie woon'n bi'j Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02916) vertaling: Hie wont bi'j Wim
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03013) vertaling: Hie woon'n bi'j Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03013) vertaling: Loop eem noar de bakker hen, Wim!
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02916) vertaling: Loop eem' ner de bakker, Wim!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02916) vertaling: Wie hej ziene?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02916) vertaling: ... eziene?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02916) vertaling: ... eziene?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03013) vertaling: Wie he'j eziene?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02916) vertaling: Wie hej ziene?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03013) vertaling: Wie hef ow eziene?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02916) vertaling: Wie hef ow eziene?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02916) vertaling: A'k dat weetn hadde, dan ha'k 't niet edoane
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03013) vertaling: A'k 't eweet'n hadde, ha'k niet edoane
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02916) vertaling: Ha'k dat eweetn (of: weetn) dan ha'k 't niet (e)doane
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02916) vertaling: Ha'k dat eweetn (of: weetn) dan ha'k 't niet (e)doane
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02916) vertaling: A'k dat weetn hadde, dan ha'k 't niet edoane
opm.: tweede optie meer gebruikelijk
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02916) vertaling: 't Zol better wee'n um nog effn (of: eem') te wachn
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03013) vertaling: 't Zol better wèen um nog eem te wacht'n
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03013) vertaling: Gelukkig had Jan 'n dokter beld en dèn was 't al heel gauw
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02916) vertaling: Gelukkig had Jan 'n dokter beld en den was t'r al heel gauwe
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02916) vertaling: Gelukkig had Jan 'n dokter beld en den was t'r al heel gauwe
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02916) vertaling: ... en der was....
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02916) vertaling: ... en der was....
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03013) vertaling: Loop now toch es deur, vervelende jongs!
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02916) vertaling: Loop now toch deur, vervelende jongs!
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: "hebt probeerd een vasssien enz, hebt proberEN komt NIET voor" > dav?
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: "hebt probeerd een vasssien enz, hebt proberEN komt NIET voor" > dav?
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03013) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
opm.: "proberen hebt komt NIET voor; wel: proBEERD hebt" > dav?
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02916) komt voor: j
gebr.: 1
opm.: "proberen hebt komt NIET voor; wel: proBEERD hebt" > dav?
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03013) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03013) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02916) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02916) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03013) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02916) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03013) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02916) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03013) komt voor: n

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G094p[/k][h]257[/h][i]258[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] vertaal. ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] ze wet niet meer dat Marie gisteren overleden is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja. steurm of overleden dat maakt niks uit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=018] komt ook voor. ze wet nie dat Marie gisteren is esteurm. [/v] tagging sound
informant [a=j] kan allebeide. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] vertaal. niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] geen ien hef dat ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had de helen stoet wel willn opeten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] vertaal. vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] vertel maar niet wie zie had kunnen roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] komt ook voor. vertel maar niet wie zie roepen had ekund. [/v] sound
informant [a] wie zie roepn had ekund. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja kan maar komt niet zo veel voor. klinkt niet zo goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan kan zich dat verhaal wel herinneren. [/a] sound
hulpinterviewer [a] maar je kunt ook letterlijk. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] sound
informant [a] ja. Jan herinnert zich dat verhaal wel. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] vertaal. de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] de timmerman hef geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik leut mie voor zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] maar kun je ook zeggen. Erik leut mij voor hem werken. [/v] sound
informant [a=j] ja. Erik leut mie voor em werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] maar dat bij hem dat komt hier niet zo voor. [/v] sound
informant [a] nee dat blijft bij zich. hij had geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna leut zich met drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] maar kun je hier ook zeggen leut hem of heur? [/v] sound
informant [a=n] dan zou ik zeggen. Jolanda leut zich met drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] maar heur dat kan wel? [/v] sound
informant [a] Jolanda leut heur met drijven op de golven. maar dan zou je denken die heeft iemand anders bij zich. [/a] sound
hulpinterviewer [a] dat gevoel heb ik ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] maar kun je ook zeggen bekeek emzelf. [/v] sound
informant [a=n] Toon bekeek emzelf eens in de ... . nee zeg ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=043] vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuten een bierie edronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] vertaal. deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] deze schoenen loopt makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] en zeg je ook Eduard kent em goed. [/v] sound
informant [a=n] nee. dat is het gevoel als je het over een ander hebt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=046] vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hef eheurd dat er fotoos van zichzelf in de etalage staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] of van hem? [/v] sound
informant [a] Ward hef eheurd dat er fotoos van emzelf in de etalage staat. dat kan wel. kan beide. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] vertaal. die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] die erdappel schilt niet makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] vertaal. de sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] de sneeuw smelt in de zunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] vertaal. als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] azzik zuinig leve dan leef ik zoals mien ouders dat wilt. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] vertaal. als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] azze nog drie jaar leeft dan leefte langer az zien va. [/a]

az e leeft e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] vertaal. als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] azze zo gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lange meer. [/a]

az ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] zeg je altijd zie of ook wel eens hie? [/v] sound
informant [a] als het een hij is zeg ik wel eens hie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=057] nee maar voor een zij. [/a] sound
informant [a] nee. ikke nooit nee. [/a] sound
informant [a] dan heb ik toch het gevoel dat het de geslachten door mekaar haalt. dat doet ze hier wel eens denk ik maar zelf doe ik het erg weinig. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik zeg het vaker. [/a] sound
hulpinterviewer [v=059] vertaal. als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] azt nou nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

az t leeft et
het et in leefet is bijna niet te horen. tagging sound
hulpinterviewer [v=061] vertaal. als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] als jullie zo losbandig leeft dan leefie nooit zo lang als ikke. [/a]

leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] vertaal. als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] azze voor heur werk leeft dan leeft ze niet voor heur kinder. [/a]

az ze
sound
hulpinterviewer [v=067] vertaal. als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] vertaal. als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] ai gezond leeft leefie langer. [/a]

a i leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] vertaal. als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] als der zo weinig mensen van de landbouw leefte dan leeft er veule mensen van de fabriek. [/a] ik weet niet wat die e achter het eerste leeft is, maar ik meen het wel te horen. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] vertaal. als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] als Pieter en Liesje in het paradijs leeft dan leven Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] je kan ook zeggen. dan leeft Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant [a] dan leeft Rosa en Frans in de hel. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] vertaal. als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] az wij sober leeft dan leven wij gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] vertaal. leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] vertaal. leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] vertaal. ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] ik denk dat Marie em zal moeten roepn. zal mutten roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] vertaal. heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] hei genoeg mensen om heu van tland te halen? [/a]

he i t land
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] komt ook voor. hei genoeg lui voor theu halen? [/v]

he i t heu
voor als complementeerder. nomenincorporatie van theu? sound
informant [a] hei genoeg lui voor theu op te halen. ja. voor het heu halen. kan. [/a]

he i t heu
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] vertaal. het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] het was aardig van em om te kommn werken. [/a] van em klikt als van om. moeilijk te verstaan. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] komt ook voor. het was aardig van Jan te komen werken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] dan laat je dat omme weg. kan ook. [/a] sound
informant [a=j] te komen werken. het was aardig van Jan te kommen werken. ja. kan. je kunt het weglaten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] vertaal. deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] deze tonne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] komt ook voor. deze tonne is zwaar te dragen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] vertaal. hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] hie kan zo zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] vertaal. hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] hie stiet te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] vertaal. toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] toen wie aankwamen regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] vertaal. ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] ik geleuve dak groter ben az hie. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] vertaal. ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] ze geleuft dat ee eerder thuis bin az ikke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of in hoes. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] vertaal. je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] ie geleuft zeker niet dat hie sterker is az ee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] vertaal. ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] zie geleuft dat wie rijker bint az zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] vertaal. we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] wie geleuft dat jullie niet zo slim bin az wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] vertaal. jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] jullie geleuft niet dat zie armer bint az jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja ik zeg wel eens van elu in plaats van jullie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] elu en olu. [/a] sound
informant [a] elu geleuft dat wij slimmer bin az ee az elu. ja dat kan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] vertaal. u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] ie geleuft dat Lisa net zo mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] vertaal. hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] hie geleuft dat Louis en Jan sterker bint az Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] vertaal. de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] den jong zie moe die gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] sound
hulpinterviewer [a] je kan ook zeggen den jong wie zien moe gisteren weertrouwd is ... [/a] sound
hulpinterviewer [a] of den jong den zien moe ... [/a] sound
informant [a] ja. den jong den zien moe. nee. wovan zien moe gisteren trouwd is. [/a] sound
hulpinterviewer [a] den jong wovan de moe ... [/a] sound
informant [a] ja den jong wo van zien moe gisteren trouwd is stond achter mij zo zou ik dat zeggen ja [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. den jongen wie zien moe gister weer etrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] je hebt drie varianten. wie zien moe. den zien moe. en wovan de moe. [/a] sound
informant [a] ja. den jongen wovan zien moe gisteren trouwd is stond achter mij. [/a] sound
informant [a] zo zou ik het zeggen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. den jongen den zien moe gisteren weer etrouwd is stond achter mie. [/v] sound
informant [a] zo zou ik het niet zeggen. ikke niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. den jongen wovan de moe gisteren weer etrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] ja zo zou ik doen. [/a] de informante geeft duidelijk de voorkeur aan wovan zien moe boven wovan de moe. sound
hulpinterviewer [v=250] vertaal. de bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] de banke waar ze op zaten was net everfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] zeg je ook de banke waarop ze zaten? [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
informant [a] de banke waar ze op zaten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] vertaal. wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] wie geld hef mut mie maar wat geevn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] hejje ook iets anders voor wie? zeg je ook van den geld hef? [/v]

he je
sound
informant [a=j] den geld hef moet mie maar wat geven. zo zou ik het wel zeggen ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] komt ook voor. den geld hef meot mij maar wat geven. [/ v] sound
informant [a=j] ja. dat zou je in het dialect wel eerder zeggen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] vertaal. hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] hie hef ziene handen wassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] hie hef zien handen wast? [/a] tagging sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] komt ook voor. hie hef zich de handen ewassen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] komt voor maar niet zo veel. [/a] sound
informant [a] nee. hij hef zien handen wassen. zou ik eerder zeggen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] vertaal. hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] hie hef zien hemd ewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] zeg je ook van hie hef zich et hemd ewassen? [/v] sound
informant [a=n] nee. ik zou dat niet zeggen. hie hef zien hemd ewassen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] dat zich komt wel meer voor in iets dat hij voor zichzelf maakt bijvoorbeeld. [/a] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] hie hef zich een gluhwein gemaakt. [/a] sound
informant [a] ja. hie hef zich een gluhwein maakt. hie hef zich een mooi huis ebouwd. zoiets ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] komt ook voor. hie hef zich et hemd ewassen. [/v] sound
informant [a] ik zou het zo niet zeggen. ee ook niet? [/a] sound
hulpinterviewer [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] vertaal. hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] hie hef zien been ebroken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] komt ook voor. hie hef tbiene broken. [/v]

t biene
sound
informant [a=j] ja kan ook. hie hef tbiene broken. [/a]

t biene
tagging sound
hulpinterviewer [a] als je zeg van hie hef zich tbiene broken dan hef die bewust zien biene broken. [/a] sound
informant [a] hie hf zich tbiene broken. nee dat vind ik dat hij het moedwillig gedaan hef. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens op zich an. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] komt ook voor. Marie trok de dekens op heur an. [/v] sound
informant [a] daar zou ik wel zeggen op zich an. Marie trok de dekens op zich an. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] niet op heur? [/v] sound
informant [a] nee. niet op heur an. nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] kan maar ... [/a] sound
informant [a] kan wel maar in dat geval zou ik wel gewoon zeggen op zich an. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] vertaal. niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] geen iene mag het zie, dus ik vinde dat ie het ook niet mag zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] en zeg je ook van ik vind dat ee het ook niet zie mag? [/v] sound
informant [a] geen iene mag het zie ik vind dat ee het ook niet zien magt. ja. kan allebeide wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] vertaal. dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] das den kerl den ze hebt eroepen. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] komt ook voor. dat is de kerel den ze hebt eroepen. [/v] tagging sound
informant [a=j] kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] vertaal. dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] das de man die het verhaal verteld hef. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] vertaal. dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] das de kerel wovan ik denke dat het verhaal verteld hef. [/a] moeilijk te horen of het subject nog een keer genoemd wordt tussen dat en het verhaal. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] vertaal. dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] das de man wovan ik denken dat ze hem roepen hebt. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] vertaal. et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] et schient dat ze niks eten mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] vertaal. et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] het liekt wel of der iene in de tune steet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] zeg je ook wel het liekt of iene in de tune steet? [/v] sound
informant [a] het liekt wel of der iene in de tune steet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] vertaal. wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] wat voor boeken hejje kocht? [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] vertaal. wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] wie hef o op un kermis eziene. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] zeg je ook wel eens wat anders in plaats van wie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] als je wel zegt dan is het drents. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] plaatje. Marie en Piet wijzen naar ... [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijzen naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] plaatje. Toon wast ... [/v] sound
informant [a] Toon wast zich in de tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] ja dat is wel goed. wast hem of zich? [/v] sound
informant [a] hie wast zich in de tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] zichzelf? [/v] sound
informant [a] ja. Tom wast zichzelf in de tobbe. kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] maar je zegt niet hem? Toon wast hem. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] plaatje. Fons zag een slang naast ... [/v] sound
informant [a] Fons die zag een slange naast zich op de banke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] niet naast hem? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] komt deze regel voor in het plat? vertaal. gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a] gisteren leupe door het park. [/a]

leup e
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] wandeldiede. dat is krom nederlands. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] komt deze regel voor in het plat. vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] der wil geen iene danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] komt deze regel voor in het plat. vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunnen staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] komt deze regel voor in het plat. vertaal. hij wil geen snoep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] hie wil geen snoep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] komt deze regel voor in het plat. vertaal. zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a] zitten hier geen muizen? [/a] sound
hulpinterviewer [a] en je bedoelt bint er geen muizen. [/a] sound
informant [a] bint er geen muizen ja. bint er geen muizen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] hier staat nergens geen. [/v] sound
informant [a=n] nee. wij zouden dan zeggen gene. bint er nergens muizen. of je zou zeggen bint er hier geen muizen. maar niet nergens geen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] komt deze regel voor in het plat. vertaal. iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] komt deze regel voor in uw dialect. vertaal. hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] hie hef geen vrienden. hie hef nergens vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] dat hij niet overal vrienden heeft. [/a] sound
informant [a] hie hef niet overal vrienden. ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] komt deze regel voor in het plat. vertaal. wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] wat dach je wie ik in de stad ontmoet hadde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] komt deze regel voor in het plat. vertaal. wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a] hoe denken jullie dat ze het hebt oplost. [/a] sound
hulpinterviewer [a] je zegt hier ook wel of misschien nog eerder. wat denkie hoe ze het oplost hebt. [/a]

denk ie
tagging sound
informant [a] ja. of je zegt. hoe denkie dat ze het oplost hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] komt deze regel voor in het plat. vertaal. wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=n] wie denk je dak in de stad ontmoet hebbe. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] komt deze regel voor in het plat. vertaal. hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=n] hoe denkie dat ze het oplost hebt. [/a]

denk ie
sound
hulpinterviewer [v=309] komt deze zin voor in het plat. vertaal. ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] ik heb geen zin om de koeien te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] komt deze regel voor in het dialect. vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] alle koeien van Marie bent verdronken bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] komt deze regel voor in het plat. vertaal. ik zei nog tegen haar. ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] ik zei nog tegen heur. dezen jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] ik geleuf ... [/v] sound
informant [a] er moet ik geleuve tussen. ik zei nog tegen heur. ik geleuve dat ze dezen jongen allemaal wel aardig vindt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] komt deze regel voor in het dialect. vertaal. ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a] ik heb heel wat elopen. ik heb heel wat aflopen. kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] je kunt ook zeggen van ik heb heel wat lopen edane. [/a] sound
informant [a=j] ik heb heel wat lopen edane om dat te krijgen. om daar te komen. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] komt deze regel voor in het plat. vertaal. persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=n] persoon A vraag wil je nog koffie Jan? [/a] tagging sound
informant [a] Jan antwoordt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] jak. ja met een ka erachter. [/a] tagging sound
informant [a] ja als het kan. ja als je hebt. ik weet nie. jak heb ik nog nooit van gehoord. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]G094p[/k][h]257[/h][i]258[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=355] komt deze regel voor in het plat. vertaal. persoon A vraagt hebben ze gegeten? persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] dat versta ik niet dat laatste. heb ze eten? ja dat heb ze. of zo. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] jaanze dat kennen we niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] komt deze regel voor in het plat. vertaal. hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] hie is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] komt deze regel voor in het plat. vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie is aan het stoofperen schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] komt deze regel voor in het plat. vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] komt deze regel voor in het plat. hoe gebruikelijk is deze regel in het plat. vertaal. vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] vertel me eens wie ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] wie dat zij had kunnen roepen. dat zeg je niet? [/v] sound
informant [a] nee. wie ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] wie of ze ... [/v] sound
informant [a] wie of ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja komt nog. de volgende regel is vertel mij eens wie of ze had kunnen roepen. [/a] sound
informant [a] ik zou het in beide gevallen zeggen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] nee maar dit niet. wie dat zij. [/v] sound
informant [a=n] nee. totaal niet. wie dat zij had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] komt deze regel voor in uw dialect. hoe gebruikelijk is deze regel in uw plat. vertaal. vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] vertel me eens wie ze had kunnen roepen. wie of ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] komt deze regel voor in uw plat. hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. vertaal. zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] zol hij dat edane kunnen hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] komt deze regel voor in uw plat. hoe gebruikelijk is deze regel in uw plat. vertaal. zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a] zol hij dat dane kunnen hebben. [/a] tagging sound
commentaarzowel met als zonder IPP lijkt goed te zijn.  sound
hulpinterviewer [a] zol hij dat edaan ekund hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] komt deze regel voor in het plat. hoe gebruikelijk is deze regel in het plat. vertaal. zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] zol hie dat dane kunnen hebben. [/a] sound
informant [a] zol hij dat hebben kunnen doen. zo zou je het dan willen zeggen ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] komt deze regel voor in het plat. hoe gebruikelijk is deze zin in het plat. ik wete dat hij gaan zwemmen is. [/v] 347 ontbreekt maar wordt in het nagesprek gevraagd. sound
informant [a] ik wete dat hij is gaan zwemmen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] komt deze regel voor in het plat. hoe gebruikelijk is deze regel in het plat. ik wete dat hij zwemmen is egane. [/v] sound
informant [a=j] ik weet dat hij hen zwemmen is egane. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] komt deze regel voor in het plat. hoe gebruikelijk is deze regel in uw plat. ik wete dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a] ik wete dat hij zwemmen gaan is. [/a] tagging sound
informant [a] wie zegt er hen tussen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja hen. maar zonder hen. dat zeg je niet. [/a] tagging sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik wete dat hij zwemmen gaan is. wel hen zwemmen. [/a] tagging sound
informant [a] ik wete dat hij hen zwemmen gaan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] komt deze regel voor in het plat. hoe gebruikelijk is deze regel in uw plat. ik denke dajje volle weg zollen moeten gooien. [/v]

da je
sound
informant [a] ja. ik denke dajje vele weg zullen moeten gooien. [/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] ik denke dajje volle zollen weg moeten gooien. [/v]

da je
sound
informant [a] ik denke dajje vele weg zullen moeten gooien. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [a] die gaat niet van zelf. [/a] sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] ik denke dat ee vele zollen moeten weg gooien. [/v] sound
informant [a] ik denke dajje vele zult moeten weggooien. [/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [a] dat zeg je wel. [/a] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] komt deze regel voor in het plat. ik vinne dat iederene moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] ik vind dat iederene zal moeten kunnen zwemmen. ik vind dat iederene moet kunnen zwemmen. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] komt deze regel voor in het plat. ik vind dat iederene moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a] ik vinde dat iederene moet kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] dit komt niet voor. moet zwemmen kunnen. dat zeggen ze niet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] komt deze regel voor in het plat. ik vinde dat iederene kunnen zwemmen moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] buitenlands. [/a] sound
informant [a=n] ja buitenlands. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] komt deze regel voor in het plat. ik vinne dat iederene zwemmen kunnen moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] moet kunnen wel maar kunnen moet niet. [/a] sound
informant [a=n] dat draaien wij dan toch andersomme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] komt deze regel voor in het plat. ik vinne dat iederene zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=j] ik vinne dat iederene zwemmen moet kunnen. ja. [/a] tagging sound
informant [a] dat kan wel weer ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] komt deze regel voor in het plat. ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] ik weet dat Eddy morgen brood wil eten. [/a] sound
hulpinterviewer [a] brood wil eten maar niet wil brood eten. [/a] sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] komt deze regel voor in het plat. boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hef drie boeken ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] komt deze regel voor in het plat. Jan weet dat ie voor drie uur de wagen moet hebben emaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] moet hebben emaakt. [/a] sound
informant [a=j] moet hebben emaakt. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] het kan wel maar het ligt niet voor de hand. [/a] sound
hulpinterviewer [a] het ligt meer voor de hand dat je zegt moet maakt hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=157] komt deze regel voor in het plat. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet emaakt hebben. [/v] sound
informant [a=n] dat hij voor drie uur de wagen maakt moet hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] komt deze regel voor in het plat. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen emaakt moet hebben. [/v] sound
informant [a=j] ja. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen emaakt moet hebben. ja dat kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] komt deze regel voor in het plat. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen emaakt hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] nee. moet hebben. niet hebben moet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] komt deze zin voor in het plat. persoon A vraagt hij slaapt. persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] slaape? ja dat doete. [/a]

slap e doet e
sound
hulpinterviewer [v=227] maar je zegt niet van hie doet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] komt deze regel voor in het plat. persoon A vraagt hij slaapt. persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] hij slaap. dat doete. hie doet het. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=228] maar je zegt niet et doet. [/v] sound
informant [a=n] nee. dat doete. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=243] komt deze regel voor in het plat. persoon A vraagt slaapt hij? persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] slaap hij? dat doete. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=243] ie doet dat zeg je niet? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] komt deze regel voor in het plat. de lampe doet nie meer branden. [/v] sound
informant [a=n] nee. de lampe brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] de kinders doet hier niet voetballen. [/v] sound
informant [a=n] de kinder voetbalt hier nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] branden doet de lampe nie meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] branden doet de lampe niet meer. kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] komt deze zin voor in uw dialect. doet Marie elke avond dansen? [/v] sound
informant [a=n] nee. danst Marie elke avond? [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] komt dez regel voor in het plat. doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] nee. snij het brood even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] komt deze regel voor in het plat. ik doe wel even de kopjes wassen. [/v] sound
informant [a=n] nee. ik wasse de kopjes wel even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] komt deze regel voor in het plat. dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] daar denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] maar niet dit. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] komt deze regel voor in het plat. den raren jongen ben ik mit naar de markt eweest. [/v] sound
hulpinterviewer [v=321] den raren jongen ben ik mit naar de markt eweest. dat zeg je niet? [/v] sound
informant [a=n] met den raren jongen ben ik naar de ... [/a] sound
hulpinterviewer [a] den raren jong ben ik mit naar de markt eweest. [/a] sound
informant [a] ik zou eerder zeggen met den raren jong ben ik naar de markt eweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] komt deze regel voor in het plat. Jan vindt dajje moet zulke dingen niet geloven. [/v]

da je
sound
informant [a=n] Jan vindt dajje zulke dingen niet geloven moet. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=387] komt deze regel voor in uw plat. persoon A vraag wanneer zal de wereldvrede komen. persoon B antwoordt nooit nie. [/v] sound
informant [a=n] wanneer zal de wereldvrede komen. nooit. ik zou niet nooit niet of zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] komt deze regel voor in uw dialect. hie hef de bal egooid in de mande. [/v] sound
informant [a=n] nee. hie gooit de bal in de mande. hij hef de bal in de mande gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] komt deze regel voor in uw plat. persoon A vraag zal ik koken? persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] zal ik koken? doe dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] komt deze regel voor in uw dialect. dat boek beloof mij dajje nooit meer zult verstoppen. [/v]

da je
sound
informant [a=n] nee. nooit van ehoord. [/a] sound
hulpinterviewer [a] beloof mij dajje dat boek nooit meer zult verstoppen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] komt deze regel voor in uw plat. wat zeg mij dat ee ekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] zeg mijn eens wajje kocht hebt. [/a]

wa je
sound
hulpinterviewer [v=487] maar je zegt niet wat zeg mij? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] komt deze regel voor in uw plat. zo een vrouw ene kun ee maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant [a=n] zoon vrouw kun je maar beter niet tegenspreken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] maar je zegt er niet ien acheraan? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] zo een vrouw iene... [/v] sound
informant [a=n] nee. zoon vrouw. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] komt deze regel voor in uw dialect. zo een mense iene hef altijd wat om over te klagen. [/v] sound
informant [a=n] zoon mens hef altijd wat om over te kwaken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] komt deze regel voor in uw plat. Marie zei dat ee Piet een boek hebt probeerd te verkopen. [/v] sound
informant [a] nee. Marie zei dat ee probeerd hebt aan Piet een boek te verkopen. zo zouden wij het zeggen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] maar zoals het hier staat kan het. [/a] sound
informant [a] ja kan wel. maar ik geloof dat ik zou zeggen van Marie zei dat ie probeerd hebt om aan Piet een boek te verkopen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] komt deze regel voor in uw plat. Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] sound
informant [a] Wim dacht dat ik probeerd had Els een kado te geven. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] zoals het hier staat dat is ongrammatisch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] komt deze regel voor in uw plat. Karel wet dat ee hebt probeerd Marie een boek te verkopen. [/v] sound
informant [a=j] Karel weet dat ee probeerd hebt Marie een boek te verkopen. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten. daar had u vertaald vanmorgen Jan had de hele stoet wel op willen eten. was het nou ook mogelijk om te zeggen Jan had de hele stoet wel opeten gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a] nee. [/a] sound
veldwerker [v=026] en ook zeker niet gewild opeten. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nee. [/a] sound
veldwerker [v=026] en ook niet opeten wild. [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] vertel maar niet wie zij roepen had ekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a] nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] die gaf u vanmorgen nog als alternatief. maar die vindt u niet goed? [/v] sound
informant [a] wie zie roepen had ekund. dat zeiden ze vroeger wel. ik denk dat je dat nou niet meer doet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ik wou zeggen ik hoor het mien moe wel zeggen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] de timmerman heeft geen spijkers bij zich. dat vindt u niet goed met hem? de timmerman had geen spijkers bij hem. [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
veldwerker [v=040] maar eventueel wel Erik liet mij voor hem werken? [/v] tagging sound
informant [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=040] in de betekenis dat em dan ook Erik is. [/v] sound
informant [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=041] Johanna liet heur meedrijven op de golven? [/v] sound
informant [a] ik zou in zoon geval gauwer zeggen van liet zich. liet zich met drijven op de golven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent emzelf goed? [/v] sound
informant [a] dan zou je denken dat hij het over een ander heeft. [/a] sound
veldwerker [v=046] kan dat dan ook emzelf zijn? [/v] sound
informant [a] van emzelf ja dat zou wel kunnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] en van em? dat er fotoos van em in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] als je zelf er achter zegt dan doe je juist van zich. zichzelf. [/a] sound
veldwerker [v=061] u vertaalde jullie met elu. maar u zegt gewoon jullie. wordt dat allebei gezegd in het dialect? [/v] sound
informant [a] elu dat is wat ouder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=061] maar ik zie jullie is het dan elo? [/v] sound
hulpinterviewer [a] olu. [/a] tagging sound
veldwerker [v=057] en dat hie dat dat ook soms zij kan betekenen. dat doet u niet meer? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik zeg het wel zij niet. [/a] sound
informant [a] mijn manne zegt dat ook vaak maar ik maak een onderscheid tussen zij en hij. [/a] sound
veldwerker [v=249] vond u eigenlijk het beste de jongen wovan de moe? [/v] sound
informant [a] ja. de jongen wovan de moe. [/a] sound
veldwerker [v] en de jongen wie zien moeder? [/v] sound
informant [a] de jongen den zien moe gister etrouwd is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] den zien moe en u had ook nog wie zien moe. [/v] sound
veldwerker [v] want u zei ook nog de jongen zien moe. [/v] sound
informant [a] de jongen zien moe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dat zou ook kunnen? [/v] sound
veldwerker [v] dus we hebben vier mogelijkheden uiteindelijk. [/v] sound
informant [a] dat zou ik geloof ik het eerste zeggen. de jong zien moe der gister trouwd is ... [/a] sound
veldwerker [v=267] u vindt die voorbeelden met dat zich erbij niet zo goed toch? dus hij heeft zijn handen gewassen. dan is het hie hef zien handen ewassen en niet hij heeft zich de handen ewassen. [/v] sound
informant [a] ik zou dat korter zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=267] maar u vond vanmorgen dat dat wel kon? [/v] sound
hulpinterviewer [a] het komt voor maar ik zeg het niet. [/a] sound
veldwerker [v=273] kan het ook zijn op heur an? [/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens op zich an. nee dan zeg ik toch wel zich. [/a] sound
informant [a] kan allebei wel. [/a] sound
veldwerker [v=273] en heur is dan ook Marie. dat is dan wel dezelfde? [/v] sound
informant [a] heur en zich is allebei wel Marie. [/a] sound
veldwerker [v=261] wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
veldwerker [v=261] wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost of hoe ze het opelost hebt. [/v] sound
informant [a] wat denken jullie hoe ze het opelost hebt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=261] u vond die niet zo goed zei u. [/v] sound
informant [a] wat denkie hoe ze het opelost hebt. dan zouden wij eerder zeggen hoe denkie dat ze het opelost hebt. [/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] wat denkie hoe ze het ... het kan wel. [/a]

denk ie
sound
hulpinterviewer [a] maar het ligt eerder voor de hand dat je zegt hoe denkie dat ze het oplost hebt. dat is het meest waarschijnlijke. [/a] sound
veldwerker [v=030] vertel me eens wie of dat ze had kunnen roepen. die vond u wel redelijk kunnen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=030] maar u vond hem niet goed? [/v] sound
informant [a] nee. vertel me eens wie of ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] wie of maar niet wie of dat. [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
informant [a] als ik het zou moeten zeggen dan zou ik zeggen vertel me eens wie of ze had kunnen roepen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] dat is de meest voor de handliggende. [/a] sound
veldwerker [v=297] is het nou ekund of kunnen. [/v] sound
informant [a] zol hie dat edane kunen hebben of zol hie dat edane kund hebben. [/a] sound
veldwerker [v=297] dus dat het zowel ekund als kunnen kan zijn. [/v] sound
informant [a] ja ja . [/a] sound
veldwerker [v=347] stond niet helemaal goed op de band. ik weet dat hij is gaan zwemmen. dat komt voor in het dialect denk ik. [/v] sound
informant [a] ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=352] ik weet dat hij zwemmen gaan is dat die niet goed is tenzij je er heen tussen zet? dat hij heen zwemmen gaan is? [/v] sound
informant [a] ik weet dat hij hen zwemmen gaan is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=352] en wat betekent dat hen eigenlijk? [/v] sound
informant [a] dattie is gaan zwemmen. [/a] sound
veldwerker [v=352] dattie weg is. [/v] sound
informant [a] dattie weg is. [/a] sound
hulpinterviewer [a] in Dalen zeggen ze ik ga hen Dalen. [/a] sound
veldwerker [v=000] en kan je ook dingen zeggen ik weet dat hij hen vissen is. [/v] sound
informant [a] hen vissen is ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] hie is hen vissen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] hen Dalen en wie zeggen Dalen hen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] in Dalen zeggen ze hie is hen Coeven. [/a] sound
informant [a] wie zegt wel hie is hen vissen. wie zegt niet hie is vissen hen. [/a] sound
informant [a] maar als je zegt hie is naar Coevorden heen dan zeg het er wel achter. [/a] sound
veldwerker [v=000] maarniet hie is hen Coevorden. [/v] sound
informant [a] nee. dat zegt ze in Dalen wel maar dat zeggen wij niet. [/a] sound
veldwerker [v=530] vanmorgen vond u hem wel kunnen. Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja het kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=531] maar hij is in ieder geval beter dan Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=885] nu ga ik naar de bakker. wat is dat in het dialect? [/v] sound
informant [a] nou ga ik naar de bakker. nu ga ee naar de bakker. nou giet hie naar de bakker. nou ga wij naar de bakker. nou gaat jullie naar de bakker. nu gaat zie naar de bakker. tagging sound
veldwerker [v=885] en gisteren ging ik naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren gung ik naar de bakker. gisteren gung ee naar de bakker. gisteren gung hie naar de bakker. gisteren gunge wij naar de bakker. gisteren gunge jullie naar de bakker. gisteren gung zie naar de bakker. [/a] [/n] tagging sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM. komt voor : n
vorm: van hum
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
198 Hij kan staan zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: de jong zien moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs hie kan dat nie oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
zin: magge we ook weten of wie vraagd bint
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wie
zin: magge we ook weten of wie vraagd bint
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weej ook iets over het weer morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: ee weet wel daj klug genoeg bint
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: goa ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ee gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan goa ee
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : n
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az hie giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet hie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: giete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az zie giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az et giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet het
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az wee gaat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan goa wee
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az elu gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan goa ee
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaat ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: goa direct vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik gunge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ee ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ee gungen
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ee gung
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung hie ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hie gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ee ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zie gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wij gungen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gung'n elu ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen elu gung'n
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen wij nie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gung'n
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung'n ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: den ze roepen hebt
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den et verhaal verteld hef
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: op zich an