SAND-data Nijkerk (F142p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02968) vertaling: Jan herinnert ze eige dat verhaol wel
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02968) vertaling: marie en piet zien mekaar veur de kark
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02968) vertaling: Toon wast ze eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02968) vertaling: de timmerman het gien spiekers bij um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02968) vertaling: Fons zag un slang naost um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02968) vertaling: Erik leut mieb veur um warke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02968) vertaling: Johanna luet d'r eige meedrieve op de golve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02968) vertaling: Toon bekeek z'n eige es goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02968) vertaling: Jan het in twee menute een biertsie edrunke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02968) vertaling: Disse schoen lope makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02968) vertaling: Eduard kent z'n eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02968) vertaling: Ward het eheurd dat der foto's van um in de etalage staon
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02968) vertaling: Die erepels schelle niet makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02968) vertaling: Dit glas breekt as et op de groend valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02968) vertaling: Dokter, leef ik wel gezoend genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02968) vertaling: Al jaore leeft-ie van de erfenis van z'n vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02968) vertaling: Disse week leeft zie opw aoter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02968) vertaling: Leeft'et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02968) vertaling: hoelang leve julie noe al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02968) vertaling: In Bretagne leve ze veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02968) vertaling: Noa et ete goa ik slape
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02968) vertaling: Zoou ik dat wel kunne duun
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02968) vertaling: Hij leut z'n huus afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02968) vertaling: Ik weet dat jan hard moet kunne warke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02968) vertaling: Ik weet dat jan hard moet kunne warke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02968) vertaling: Ik weet dat jan hard moet kunne warke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02968) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02968) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02968) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02968) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02968) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02968) komt voor: n
gebr.: 1
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02968) komt voor: n
gebr.: 1
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02968) komt voor: n
gebr.: 1
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02968) komt voor: n
gebr.: 1
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02968) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02968) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02968) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02968) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02968) gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02968) komt voor: n
gebr.: 1
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02968) komt voor: n
gebr.: 1
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02968) komt voor: n
gebr.: 1
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02968) komt voor: n
gebr.: 1
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02968) gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 4
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02968) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02968) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02968) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02968) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02968) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02968) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02968) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02968) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02968) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02968) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02968) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02968) vertaling: Jan het geeneen boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 02968) vertaling: jan het geen boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02968) vertaling: Boeke het jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02968) vertaling: Jan het niet veul geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02968) vertaling: D'r mag gien mens proate over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02968) vertaling: D'r mag gien mens proate over dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02968) vertaling: Gien mens zeit dat-ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02968) vertaling: Zitte hier arges muze?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02968) vertaling: Ik geef niks an een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02968) vertaling: Gien mins wil warke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02968) vertaling: We wisse niet dat-ie thuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02968) vertaling: Ik wis'et ook niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02968) vertaling: Hie mag met ...
opm.: Oninterpreteerbaar
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02968) vertaling: Jan weet dat-ie veur drie uur de wage emaakt moet hen
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 3
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02968) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02968) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 1
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 1
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02968) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02968) vertaling: Marie d'r auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02968) vertaling: Marie d'r auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02968) vertaling: Piet z'n auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02968) vertaling: Piet z'n auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02968) vertaling: Die man z'n auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02968) vertaling: Die man z'n auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02968) vertaling: Die auto is niet van mien mor van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02968) vertaling: De krant van gistere leit oender de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02968) vertaling: Jan is Karolien en Kristien d'r broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02968) vertaling: Die jonges d'r fietse bin esteule
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02968) vertaling: Die zusters d'r moeder is op bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02968) vertaling: Die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02968) vertaling: Die fiets is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02968) vertaling: Hij mag mit gien mins proate over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02968) vertaling: Ik wil gien mins kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02968) vertaling: 't is jammer dat wullie niet magge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02968) vertaling: Dta goa ik niet duun
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02968) vertaling: 'k het niet ewarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02968) vertaling: Hij had 't nog maar net verteld of Marie begon te brille
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02968) vertaling: Goa die bestelling noe mor ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02968) vertaling: Hij warkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02968) vertaling: Ik verbie je um hier te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02968) vertaling: Jan zorgde d'r veur dat we Marie niet konde belle
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02968) fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02968) fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02968) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02968) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02968) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02968) fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02968) fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02968) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02968) fragment: um te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02968) fragment: a'je met ons ... (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02968) fragment: a'je met ons ... (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02968) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02968) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02968) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02968) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02968) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02968) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02968) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02968) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02968) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02968) fragment: a' (1)
opm.: Twijfelgeval: a' is voegwoordvervoeging?
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02968) fragment: dan (1)
opm.: Twijfelgeval: a' is voegwoordvervoeging?
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02968) fragment: dan (1)
opm.: Twijfelgeval: a' is voegwoordvervoeging?
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02968) fragment: a' (1)
opm.: Twijfelgeval: a' is voegwoordvervoeging?
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02968) fragment: a' (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02968) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02968) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02968) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02968) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02968) fragment: Hij deed net of ... (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02968) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02968) vertaling: ik weet dat juli op geen mens leed bin
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02968) vertaling: ik weet dat zij narges groos op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02968) vertaling: Elks denkt dat 't niet makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02968) vertaling: Ik weet dat ik te laot bin en jie niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02968) vertaling: Je wete toch da joe moe'n warke en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02968) vertaling: Iedereen denkt dat we noa huus goan en dat hulie nog magge blijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02968) vertaling: 't is jammer dat hie komt en dat zie weggaot
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02968) vertaling: Ik denk dat lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02968) vertaling: Ik denk dat pieter en Liesje goan trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 02968) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 02968) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 02968) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 02968) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02968) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02968) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02968) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02968) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02968) fragment: woarvan (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02968) fragment: woarvan (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02968) fragment: wiens (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02968) fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02968) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02968) fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02968) fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02968) fragment: (2)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02968) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02968) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02968) fragment: waor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02968) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval tussen d-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02968) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02968) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02968) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02968) vertaling: Wie denk je dat ik in de stad ezien het
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02968) vertaling: Hoe denke julie dat ze 't hen opelost
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02968) vertaling: Hoe denk je dat ze 't hen opelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02968) vertaling: Magda weet niet wie wulie wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02968) vertaling: weet iemand wie wulie eroepe hen?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02968) vertaling: Wie denk je dat ik in de stad ezien het?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02968) vertaling: Wie denk je dat ik in de stad ezien het?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 02968) vertaling: Hij het z'n hade ewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 02968) vertaling: Hij het z'n hemd ewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02968) vertaling: Hij het een hoed op z'n kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02968) vertaling: Hij het een vlek op z'n hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02968) vertaling: Hij het z'n been ebreuke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 02968) vertaling: Zie het'er eige zeur edaon
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02968) vertaling: marie trok de deke naar d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 02968) vertaling: Luc weet dat'er foto's van hemzelf te koop bin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 02968) vertaling: Jeherinnere je toch wel dat we toe deur dat bos hien elope bin
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 02968) vertaling: Ik herinner me dat de auto van Marie kepot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02968) vertaling: Zie herinnert d'r eige dat hie as 'n varke zat te ete
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02968) vertaling: We herinnere ons wel dat jan z'n boeke esteule ware, mor hulie herinnere 't d'r eige niet
opm.: reflexief: ons reflexief: haar eigen
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 02968) vertaling: Herinnere julie je nog dat we Jna op de markt ezien hen
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 02968) vertaling: hij het z'n eige een oengeluk ewarkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02968) vertaling: Hij veulde z'n eige deur 't ies zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02968) vertaling: Zou hie dat edaon kunne hen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02968) fragment: ekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02968) fragment: edaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02968) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02968) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02968) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02968) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02968) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02968) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02968) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02968) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02968) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02968) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02968) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02968) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02968) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02968) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02968) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02968) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02968) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02968) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 02968) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02968) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02968) vertaling: Keis make weet ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02968) vertaling: Keis make weet ik niks van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02968) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02968) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02968) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02968) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02968) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02968) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02968) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02968) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02968) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02968) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02968) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02968) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 02968) vertaling: In die tied leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02968) vertaling: Vrogger leefde hie as een beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02968) vertaling: Daor leefde we as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02968) vertaling: gien mins mag et zien, dus ik vien dat jie 't ook niet mag(ge) zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 02968) vertaling: 't geburde toe je wegging
opm.: twijfelgeval voegwoorvervoeging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02968) vertaling: Ik weet waor je gobore bin
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 02968) vertaling: Noe je klaor bin, mag je gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02968) vertaling: deurdat marie estorve was, het'er man Anna niet meer kunne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02968) vertaling: ik weet dat hie is gaon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 02968) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 02968) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02968) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 02968) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02968) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02968) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02968) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02968) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02968) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02968) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02968) vertaling: Mit zok weer ku'je niet veul duun
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02968) vertaling: Mit zok weer ku'je niet veul duun
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 02968) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02968) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02968) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02968) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02968) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02968) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02968) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02968) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02968) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02968) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02968) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02968) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02968) fragment: dat'ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02968) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02968) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02968) fragment: dat'ie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02968) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02968) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02968) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02968) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02968) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02968) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02968) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02968) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02968) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02968) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02968) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02968) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02968) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02968) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02968) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02968) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02968) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02968) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02968) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02968) fragment: wie (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02968) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gien mins leed bin
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02968) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gien mins leed bin
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02968) vertaling: Wim denkt dat we nooit iemand een prijs geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02968) vertaling: Wim denkt dat we nooit iemand een prijs geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02968) vertaling: 't is waor dat ze niet met Marie magge praote
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02968) vertaling: Narges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02968) vertaling: Gien mins
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02968) vertaling: Gien mins
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02968) vertaling: Geen mins
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02968) vertaling: Geen mins
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02968) vertaling: Dat weet gien mins
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02968) vertaling: Niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02968) vertaling: De melkkoeie
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02968) vertaling: Zeg hem niet dat ik noar buten eweest bin
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02968) vertaling: Niet vertelle da'je een kedo veur'em ekocht hem hoor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02968) vertaling: Weet je niet dat ie evalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02968) vertaling: Wendy prebeerde um gien mins pien te duun
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02968) vertaling: 't schient dat ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02968) vertaling: ze schient niks te magge ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02968) vertaling: Ze prebere al de hele dag mekaar op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02968) vertaling: 't belooft een mooie dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02968) vertaling: 't is messchien beter om nog effe te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02968) vertaling: We hadde 't geluk um hum drekt terug te viende
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02968) vertaling: As de kiepe un valk zien, bin ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02968) vertaling: As we de erepels niet kunne verkope, zitte we in de prebeleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02968) vertaling: A'jullie um niet meeneme wor ik leed
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02968) vertaling: Hij wis'et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02968) vertaling: op dit feest word er veul edanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02968) vertaling: Nuun wordt er alleen nog mor brood verkocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02968) vertaling: Astie mit de fiets komt, zal die wel laot weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02968) vertaling: A'j tied hen, kom dan es een keertje langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02968) vertaling: As ik riek bin koop ik een dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02968) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02968) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02968) vertaling: marie heb 'ezegd dat jie eprebeert hen een versie te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02968) vertaling: marie heb 'ezegd dat jie eprebeert hen een versie te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02968) vertaling: Marie zeit dat jij epebeerd hen een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02968) vertaling: Marie zeit dat jij epebeerd hen een liedje te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02968) vertaling: Marie heb ezeid dat jie eprebeert hen heur een boek te geve
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02968) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02968) komt voor: j
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02968) vertaling: Die vande stad hen hier veul huze ebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02968) vertaling: An die nieje voort, daor zie je geen mins meer
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02968) vertaling: De dag dat jan belde was ik niet thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02968) vertaling: Jef die zou ik nooit vrage
opm.: Herhaling optioneel
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02968) vertaling: Jef zou ik nooit vrage
opm.: Herhaling optioneel
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02968) vertaling: Jef zou ik nooit vrage
opm.: Herhaling optioneel
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02968) vertaling: Jef die zou ik nooit vrage
opm.: Herhaling optioneel
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02968) vertaling: merie zou zoiets nooit doen
opm.: Herhaling optioneel
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02968) vertaling: merie die zou zoiets nooit doen
opm.: Herhaling optioneel
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02968) vertaling: merie die zou zoiets nooit doen
opm.: Herhaling optioneel
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02968) vertaling: merie zou zoiets nooit doen
opm.: Herhaling optioneel
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02968) vertaling: Bert die drinkt wel es een glas teveel
opm.: Herhaling optioneel
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02968) vertaling: Bert drinkt wel es een glas teveel
opm.: Herhaling optioneel
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02968) vertaling: Bert drinkt wel es een glas teveel
opm.: Herhaling optioneel
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02968) vertaling: Bert die drinkt wel es een glas teveel
opm.: Herhaling optioneel
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02968) vertaling: Martha die zou ik wel es bij me thuus wille vrage
opm.: Herhaling optioneel
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02968) vertaling: Martha die zou ik wel es bij me thuus wille vrage
opm.: Herhaling optioneel
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02968) vertaling: Martha zou ik wel es bij me thuus wille vrage
opm.: Herhaling optioneel
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02968) vertaling: Martha zou ik wel es bij me thuus wille vrage
opm.: Herhaling optioneel
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02968) vertaling: dat huus zou ik nooit wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02968) vertaling: Dat huus staot daor al vuuftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02968) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02968) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02968) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02968) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02968) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02968) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02968) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02968) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02968) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02968) vertaling: het gunther ebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 02968) vertaling: Pas 't er op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02968) vertaling: 't was mor net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02968) vertaling: Marjo het noie meer koen dan ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02968) vertaling: As Susanne had kunne komme dan had ze dat edaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02968) vertaling: Zie is de beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02968) vertaling: Veu je iets weggooie, moe je effe belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02968) vertaling: hier is alles wat ik ekregen het
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02968) vertaling: Jan is te gierig um iets an z'n kindere te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02968) vertaling: Asof je iets van voetballe wete
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02968) vertaling: Leg dat boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02968) vertaling: A'je echt niet kunne wachte, kom dan mor
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02968) vertaling: Ik weet dat jan de dokter had kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 02968) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter eroepe kon hen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02968) vertaling: Hij zei dat ik 't had moete duun
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02968) vertaling: Hij zei dat ik 't edoan mos hen
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02968) vertaling: Hij is veurige week door dokter m eopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02968) vertaling: Hij wordt marge door dokter m eopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02968) vertaling: Ik denk dat je veul zou moete weggooie
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02968) vertaling: 't is dom om zokke dure dinge weg te gooie
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02968) vertaling: Hin is alle kapotte dinge an 't weggooie
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02968) vertaling: Ik vien da'je vaker de krant zou moete leze
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02968) vertaling: 't is dom um in 't doenker de krant te leze
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02968) vertaling: Hij is de hele dag an 't krant leze
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 02968) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02968) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02968) vertaling: robert het een greune appel wegegeve, nuun het-ie nog twee rooien
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02968) vertaling: Der ware veul minse op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02968) vertaling: Ware de'r veul mense op 't feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02968) vertaling: wat he-je veur boeke ekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02968) vertaling: wat veur boeke he-je ekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02968) vertaling: wat veur boeke he-je ekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02968) vertaling: wat he-je veur boeke ekocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02968) vertaling: Hij woent bie Merietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02968) vertaling: Hij woent bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02968) vertaling: Loop effe noar de bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02968) vertaling: Wie het je ezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02968) vertaling: Wie het joe ezien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02968) vertaling: Had ik dat ewete, dan ha'k 't niet edaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02968) vertaling: 't zou beter weze um nog effe te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02968) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter ebeld en die was ter al heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02968) vertaling: Loop noe toch deur, vervele(n)de jonges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02968) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02968) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02968) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02968) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02968) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02968) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02968) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F142p[/k][h]363[/h][i]374[/i][vw]HZ[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur in ons dialect. Gisteren wandeldedie deur het park. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe zou jie dat zegge. [/v] sound
informant [a] Gisteren wandelde ie deur het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hie he. Wandelde hie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] De volgende zin. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gisteren estorven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Aas een beetje platter is of ouder dialect dan zouze zegge esturven. [/a]

zou ze
sound
informant [a] Das toch wel heel oud. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zeggen wie dat ook zo. [/v] sound
hulpinterviewer [v=022] En komt deze zin veur in ons dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wil je dat ook even vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin veur in ons dialect. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zeg je dat eens in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Eigenlijk is het Els wil niet dansen en ze wil ook niet zingen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Wil je dit vertalen. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand het dat ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja of we zegge ook wel eens geen mens he. [/a] sound
informant [a] Ja maar niemand komt toch ook uit het dialect voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=026] Ook weer vertalen. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel willen op eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet met wie zie had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in ons dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee dat wordt ook wel even ietsjes om gedraaid. [/a] sound
informant [a] Vertel me eens wie zie had kunnen roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in ons dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. Wil je dit ook even om zetten. [/v] sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in ons dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Nee is nie gebruikelijk. Vertel me eens wie ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal alsjeblieft even in het dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v=035] Deze zin ook vertalen. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] jan herinnert zeneige dat verhaal wel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Een plaatje. Marie en Piet wijzen naar ... [/v] sound
informant [a] Mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Weer een plaatje. Toon wast ... Vul maar in. [/v] sound
informant [a] Zeeige. [/a]

ze eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers bie em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja ben ik het helemaal mee eens. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Weer een plaatje. Fons zag een slang naast ... [/a] sound
informant [a] Naastem op de bank. [/a]

naast em
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor zen eige werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Mij zeg je niet. Liet me. Liet me. Of mien. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Mij niet. Ze zegge nooit mij tegen mie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of gewoon dajje zegt. Erik liet me voor em werke. [/a]

daj je
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze zegge ook wel johanna liet dereigen mee drijve op de golve. [/a]

der eigen
tagging sound
informant [a] Ja das nog een eindje platter. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=042] Vertalen. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minute een biertje edronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Disse schoene lope makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in ons dialect. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward het eheurd datter fotoos van zeneige in de etalage staan [/a]

dat er zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wil je dat eventjes in ons dialect vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v]6 sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappels schille nie makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zo is dat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As je nog drie jaar leeft leeftie langer as ze vader. [/a]

leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As ze zo gevaarlijk leeft leef ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Als het nu nog leeft leeft het morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Ajullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang as ik. [/a]

a jullie
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. As ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veur hun werk leve dan leve ze niet veur der kindere. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. As je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje zo gezond leve dan leef je langer. [/a]

aj je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zeggen aster zo weinig mensen. [/a]

as ter
sound
hulpinterviewer [a] Aster van zo weinig mensen van de land dan leve der veel mensen. [/a]

as ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. As Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin in ons dialect voor. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Kom nie veur. [/a] sound
informant [a] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin in ons dialect voor. Vertaal. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. Komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin in ons dialect voor. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal et dan ook maar even. [/v] sound
informant [a] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin in ons dialect voor. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. Komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a] Ik wil dat Eddy morgen moet brood eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in ons dialect. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in ons dialect. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=n] Zitten hier nergens geen muizen. Komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zitten hier nergens muizen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in ons dialect. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. Komt voor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in ons dialect. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hie het overal geen vriende. [/a] tagging sound
informant [a] Twijfelgeval. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hie het nergens vriende zou ik zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor in het dialect. [/a] sound
informant [a] Hij wil geen soep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in ons dialect. Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=j] Boeken het Jan drie. [/a] tagging sound
informant [a] Dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Jan weet datie voor drie uur de wagen moet hebben maakt. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet datie veur drie uur de wagen emaakt moet hemn. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v] sound
informant [a=j] Jan weet datie voor drie uur de wagen emaakt moet hemn. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet datie veur drie uur de wagen emaakt moet hemn. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mense om hooi vant land te halen. [/a]

hej je van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan om te komme werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar um te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we an kwamme regende het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Kgeloof dat ik groter ben as hij. [/a]

k geloof
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat je eerder thuis bent als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Je gelove toch nie dat hie sterker is as jie as joe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Nee niet as joe. [/a] sound
informant [a] Nou krijgen we ruzie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Je gelove toch nie dat hi sterker is als jie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/a] sound
informant [a] Ze gelove dat we rijker bin as hun. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dat wullie rijker bin dan hullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da jullie nie zo slim bin as wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En ik zeg dan weer as wullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/a] sound
informant [a] Jullie gelove toch niet dat ze armer bint as jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Je gelove dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja want u zegge we niet in et dialect. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] tagging sound
informant [a] Hie gelooft dat Louis en Jan sterker ben as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect. A. Hij slaapt. B. Hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Ja dat herken ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hij slaapt. A. B. Et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Alleen maar hie slaapt he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect. A. Slaapt hij. B. Ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] sound
informant [a=n] Doet Marie elke avond danse. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Doe het brood even snijde. [/v] sound
informant [a=n] Ja dat komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik doe wel even de kopjes af wassen. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wie zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De jongen van wie de moeder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zatte was pas everfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mien maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in ons dialect. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wat dacht je wie ik in de stad ontmoet het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in ons dialect. Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zoude we niet zegn hoe denken jullie hoe ze het hemn op lost. [/a] tagging sound
informant [a=n] Ja die komt dus niet voor in deze vorm. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wat dachten jullie zou ook kunnen. [/a] sound
informant [a] Wat dachten jullie hoe ze het hemn op elost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in ons dialect. Hoe den je hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Hoe dacht je hoe ze het hemn op elost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wie dach je wie ik in de stad ontmoet het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hie het zijn hande ewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hie het zijn hemd ewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hie het zijn been ebroken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in ons dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor in ons dialect. [/a] sound
informant [a] Hie zou et edaan kenne hemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in ons dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in ons dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee et is niet gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in ons dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik het geen zin om de koeien te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a=n] Komt in ons dialect nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De politie zou bie em komme en em mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Deze zin kunt dus niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Al de koeien van Marie bin verdronke bie de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in ons dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Door denk ik nie aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in ons dialect. Die jongen ben heb ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=j] Die jongen ben ik mee naar de markt eweest. Dat kan wel voor komen ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in ons dialect. Jan vind dat je moet zulke dinge niet geloven. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan vindt dajje zulke dinge niet moet geloven. [/a]

daj je
sound
informant [a] Niet gelove moete. Kun je ook zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik heb nog nooit iemand boos zien worde op disse jongen. Ik geloof disse jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand maget zien dus ik vind dat jie et ook niet magge zien. [/a]

mag et
tagging sound
hulpinterviewer [a] Geen mens maget zien. [/a]

mag et
sound
informant [a] Niemand kan ook maar dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Et gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Et gebeurde toe je weg ging. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet waar je geboren bin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nu je klaar bint mag je gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in ons dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ik weet dat ie is gaan zwemmen. Komt voor. Gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in ons dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=j] Kweet dat ie gaan zwemmen is. [/a]

k weet
tagging sound
informant [a] Ja. Dus ik zou zegge et is wel gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in ons dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Niet gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat ie is gaan zwemmen he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in ons dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Nie gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Is gaan zwemmen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Wil je nog koffie Jan. Jaak. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gewoon ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Hebbe ze gegeten. Jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hen ze gegeten. ja. [/a] tagging sound
informant [a=n] Komt nie voor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hie is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Haar is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zie is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. Is haar ziek. [/v] sound
informant [a=n] Is zie ziek. [/a] sound
informant [a] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze eroepe hemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die et verhaal het verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denk dat et verhaal het verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denk dat ze eroepen hemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in ons dialect. A. wanneer zaal de wereldvrede komen. B. Nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks eten mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Mag eten kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tlijkt wel ofder iemand in de tuin staat. [/a]

t lijkt of der
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect. Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] De bal in de mand egooid. Zo is die goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deze zin voor in ons dialect. Ten was maar net goed genoeg. [/v]

t en
sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in ons dialect. Vertaal. A. Zal ik koken. B. Dat doe maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat tweede niet. Dat B niet. Doe dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a=n] Ja een doolhof. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Beloof me da je da boek nooit meer zul verstoppe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zeg maar wajenekocht hemn. [/a]

wa je n ekocht
sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal op zo veel mogeijk manieren. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da je veel zou moeten weg gooien. Die kan ook he. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En ik denk da je veel zou moete weg gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit te stoofpere schille. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofpere te schille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin voor in uw dialect. Zo een vrouw ene kun je maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant [a=n] Zoon vrouw kun je maar beter niet tegen spreken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin voor in uw dialect. Zo een mens ene heeft altijd wat om over te klagen. [/v] sound
informant [a=n] Zoon mens heeft altijd maar wat om over te klagen. [/a] sound
informant [a] En zo komt het dus niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeke hejje ekocht. [/v]

hej je
tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Vertaal. Wie heb je gezien. [/v] sound
informant [a] Wie hejje ezien. [/a]

hej je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie het joe op de kermis ezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappels schillen niet makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Zou kunnen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect. Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Maar in deze volgorde. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] En dan zeg ik weer. Karel weet dat jij eprobeerd hemn Marie een boek te verkopen. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
006 Gisteren wandeldiede door het park komt voor : j
vorm: werktiede
opmerking: *werkikte; *werkjete; *werkwijten; *werkjande; *werkjulliede; *werkzijde
086 Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten komt voor : n
148 Iedereen is geen vakman vragen naar betekenis komt voor : n
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie ze (maar niet vaak)
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag vorm: magge zien
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag vorm: zien magge kan wel maar wel beter met zien magge
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
opmerking: De informant geeft aan dat haar grootouders deze zin wel eens gebruikten. Zijzelf gebruikt dat niet, haar ouders ook niet.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wullie bin
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: je wete wel
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: dajje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: bin
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: zou eventueel wel kunnen
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: ajje vinde dajje leve leefje
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
opmerking: Vertaling?
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiedere
opmerking: *atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ak
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assek go
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gok
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gon
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ajje gon
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goje
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: astie got
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gotie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assie got
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gotse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast got
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gotet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: awwe gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gowe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajulie gon
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonjullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: go
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jie ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe sie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget nie meer
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen et eindelijk ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toe wullie ginge
opmerking: *toen dat; *toen a; *toent; *toen as; *toen of
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie ook
opmerking: *toen dat; *toen a; *toent; *toen as; *toen of
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wullie niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em