Home

Online-publicaties van het Meertens Instituut

Acrobat Reader downloadenEnglish versionOp deze pagina vindt u elektronische versies van publicaties van Meertens-medewerkers. Veel van deze publicaties zijn hier te vinden in pdf-formaat. Om deze te kunnen lezen heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig.

Sjef Barbiers, Leonie Cornips en Susanne van der Kleij (eds)
Syntactic Microvariation
Elektronisch boek met bijdragen van Sjef Barbiers, Claudia Bucheli & Elvira Glaser, Leonie Cornips, Gunther De Vogelaer, Annemie Neuckermans, Guido Vanden Wyngaerd, Jürg Fleischer, Liliane Haegeman, Bernd Kortmann, Cecilia Poletto , Guido Seiler, Jeroen Van Craenenbroeck & Marjo van Koppen, Helmut Weiß
Hans Bennis
Featuring the subject in Dutch imperatives.
In Wim van der Wurff (ed.) Imperative Clauses in Generative Grammar; studies offered to Frits Beukema. Linguistik Aktuell/Linguistics Today. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Tegengestelde krachten in taal
Oratie, Universiteit van Amsterdam, september 2001
Unergative Adjectives and Psych Verbs.
To appear in A. Alexiadou, E. Anagnostopoulou & M. Everaert (eds.) Unaccusativity. Oxford University Press. (2002, pdf-file)
Agreement, pro and imperatives
First version; comments wellcome. To appear in Ackema, Schoorlemmer & Weerman (eds). (2002, pdf-file)
Hans Bennis en Marc van Oostendorp (red.)
The History of GLOW 1978-2002
Een overzicht.
Hans Bennis, Hugo Ryckeboer, Jan Stroop (red.)
De toekomst van de variatielinguïstiek. Bundel artikelen aangeboden aan Jo Daan bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag.
Ook verschenen als speciaal nummer van Taal & Tongval. Amsterdam, 2000. Bevat artikelen van Renée van Bezooijen:, Cor van Bree, Leonie Cornips, Betsy E. Evans, Rika Ito, Jamila Jones and Dennis R. Preston, Ton Goeman, J. Goossens, Liliane Haegeman, Eric Hoekstra, Roeland van Hout, Patti Adank, Vincent J. van Heuven, Marc van Oostendorp, Pieter van Reenen & Anke Jongkind, Harrie Scholtmeijer, G. De Schutter, Johan Taeldeman, A.A. Weijnen en Roland Willemyns en Wim Vandenbussche. (pdf-bestanden)
Leonie Cornips
"Ging ze lopen met z'n oma". Etnische variëteit van de Nederlandse kindertaal: de onverwachte betekenis van gaan+infinitief
In: Theo Meder (red, 2001) Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...' Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok. Stichting Beheer IISG: Amsterdam. 161-184. (pdf-bestand)
Syntactic variation, parameters and their social distribution.
In: Language Variation and Change 10.1. 1-21 (1998) (pdf-bestand)
The use of gaan+infinitive in narratives of older bilingual children of Moroccan and Turkish descent
In: Ton van der Wouden and Helen de Hoop (eds.) Linguistics in the Netherlands 2000. Amsterdam, John Benjamins, 2000.
Habitual doen in Heerlen Dutch
In Ingrid Tieken-Boon van Ostade, Marijke van der Wal & Arjan van Leuvensteijn (eds.), DO in English, Dutch and German. History and present-day variation, Amsterdam/ Münster: Stichting Neerlandistiek/ Nodus Publikationen: 83-101.
De betrouwbaarheid van de schriftelijke enquête Willems (1885): de adjunct middel in de Limburgse dialecten. Gramma/TTT 5.2, 61-76. (1997, pdf-bestand)
Variatie in reflexieve middel-constructiess in het Heerlense dialect en in de Rijnlandse dialecten
In: Hans den Besten, Els Elffers and Jan Luif (red.)Samengevoegde Woorden. Amsterdam: Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde UvA. p 33 - 45. (1998, pdf-bestand)
The spread of the reflexive adjunct middle in the Limburg dialects: 1885-1994
Linguistics in the Netherlands 1996 (Cremers C. and M. Den Dikken (eds.) 49 60. (pdf-bestand, 1996)
Leonie Cornips en Aafke Hulk
Affected objects in Heerlen Dutch and Romance
In: Languages in Contrast 1.2, 191-210. (1999, pdf-bestand)
Ergative reflexives in Heerlen Dutch and French
Studia Linguistica 50,1. 1-21. (1996)
Leonie Cornips en Willy Jongenburger
Het TCULT-project
Verschenen in: E. Huls en B. Weltens(1999), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon, 99-110. (pdf)
Ton Goeman
Linguistic and geographical co-occurrence constraints on /r/ and /g/ in Dutch dialects
Slides van een presentatie op 16.10.2000
T-deletie in Nederlandse dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie
Proefschrift Vrije Universiteit, 1999. (pdf-bestanden)
Perception of dialect distance: Standard and dialect in relation to new data on Dutch varieties
In: Handbook of Perceptual Dialectology Vol II. Editor: Dennis R. Preston. Uitgeverij Benjamins
Louis Peter Grijp
De dynamiek van een nationale hymne
In: L.P. Grijp e.a. (red.) Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam, 2001.
Van Hadewijch tot Hazes
Oratie, Universiteit Utrecht, 31 januari 2002
De Rotterdamse Faem-Bazuyn. De lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw
Volkskundig bulletin 18 (1992), p. 23-78.
Barbara Henkes
P.J. Meertens: als christen op zoek naar gelijkheid in verscheidenheid.
Dit artikel verscheen eveneens in de recent verschenen bundel Een vreemde man en die ons vreemd ontviel. Liber amicorum voor E.W.A. Henssen (1950-1999). Red. J. de Bruijn e.a., Amsterdam, 2000. Uitgeverij Bas Lubberhuizen
Aafke Hulk and Leonie Cornips
Reflexives in middles and the syntax-semantics interface
In: H. Bennis and M. Everaert, eds. Interface Strategies, KNAW-series.Elsevier, Amsterdam. 207-222.
Mathilde Jansen
De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries
Doctoraalscriptie, Universiteit Leiden, 2000. (pdf-bestand)
Anne Houk de Jong en Doreen Gerritzen (red.)
Respons 2000. Mededelingen van het Meertens Instituut.
Amsterdam, 2000. Bevat artikelen van Theo Meder, Marc van Oostendorp, Eveline Doelman en Willy Jongenburger. (pdf-bestanden)
Susanne van der Kleij
Tijd en aspect in het werkwoordelijke systeem van het Afrikaans
Doctoraalscriptie, Universiteit Leiden, 1999. (pdf-bestand)
Peter Jan Margry
De tijdelijke heiligheid van Pim Fortuyn
Geschreven op verzoek van de redactie van de opiniepagina van Trouw (26 juli 2002)
Theo Meder
Wie is er bang voor de boze wolf? Functie en betekenis van ijzingwekkende volksverhalen.
Lezing gegeven op 12 februari 2001 te Rotterdam tijdens de Dies van de studentenvereniging Histartes.
"Veel geluk, meneer Gorsky!" Volksverhalen op de electronische snelweg.
Lezing gegeven op woensdag 28 april 1999 op een studiemiddag van de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica en de Vakgroep Geschiedenis van de VU Brussel. Ook gepubliceerd (maar dan met noten en verouderde websites) als: T. Meder: '"Veel geluk, meneer Gorsky!" Volksverhalen op de electronische snelweg', in: Oost-Vlaamse Zanten 74 (1999) 1, p.47-58.
Esmoreit: de dramatisering van een onttoverd sprookje
In: Queeste 3 (1996) 1, p.18-24.
Een zoen voor Sneeuwwitje. Over de veranderlijkheid van sprookjes
Volkskundig Bulletin 24 (1998) 2, p.274-295.
Verhalen uit de volksmond. Uit de verzamelpraktijk van Cornelis Bakker, arts te Broek in Waterland
In: Broeker Bijdragen 43 (juni 1999), p.383-398.
Nederlandse sprookjes in de negentiende en twintigste eeuw. Verteld, verzameld, gedrukt
In: B. Dongelmans, N. van Rotterdam, J. Salman & J. van der Veer (red.): Tot Volle Waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag 2000, p.30-46.
"There were a Turk, a Moroccan and a Dutchman..." Narrative repertoires in the multi-ethnic neighbourhood of Lombok in the Dutch city of Utrecht.
Lezing op het DGV-congres 'Erzählen zwischen den Kulturen', Augsburg, Duitsland, maandag 2 september 2002.
Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930)
Korte bio- en bibliografische schets
To Believe or Not to Believe... The Crop Circle Phenomenon in the Netherlands.
Lezing op 'Perspectives on Contemporary Legend', het 20e internationale congres van de International Society for Contemporary Legend Research; donderdag 25 juli 2002, universiteit van Sheffield, Engeland.
De ventielfunctie van het moderne volksverhaal. Over alledaags onbehagen en collectieve trauma-verwerking
Lezing op het volkskunde-congres 'Alledaags is niet gewoon' te Gent, vrijdag 14 juni 2002.
T. Meder & E. Venbrux
Het kunstgebit in de kabeljauw. Een sage in zijn context.
Lezing gehouden op het symposium 'Op verhaal komen. Vertellen in Noord-Brabant', te Oirschot op 20 september 1997.
Marc van Oostendorp
Offprints 1999-2001
Van verschillende artikelen en manuscripten. (pdf-bestanden)
Marc van Oostendorp and Elena Anagnostopoulou (eds.)
Progress in Grammar. Articles at the 20th Anniversary of the Comparison of Grammatical Models Group in Tilburg
Herman Roodenburg
De autobiografie van Isabella de Moerloose. Sex, opvoeding en volksgeloof in de zeventiende eeuw
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 9 (1983), p. 311-342.
Gerard Rooijakkers
Identity Factory Southeast. Towards a lexible Cultural Leisure Infrastructure.
In: Diane Dodd & Annemoon van Hemel (eds.), Planning Cultural Tourism in Europe. A Presentation of Theories and Cases (Amsterdam: Boekman Foundation / Ministry of Education, Culture and Science, 1999) 101-111. (pdf, op de website van idzo)
Het leven van alledag benoemen. Cultureel erfgoed tussen ondernemerschap en nieuwe technologie.
Boekmancahier. Kwartaalschrift voor kunst, onderzoek en beleid 11, nr. 41 (september 1999) 275-290. (pdf, op de website van idzo)
Harrie Scholtmeijer
De nieuwe Winkler
Nieuwe vertalingen van de gelijkenis van de verloren zoon in 79 Nederlandse dialecten. Webpublicatie.
Astrid Verburg en Doreen Gerritzen (redactie)
Respons 2002
Bevat artikelen van Sjef Barbiers, Jolanda van den Braak, Leonie Cornips, Martine de Bruin en Marie van Dijk