Home

Publicaties

Bennis, Hans, Guus Extra, Pieter Muysken & Jacomine Nortier (red.) (2002) Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam

Bennis, Hans, Guus Extra, Pieter Muysken & Jacomine Nortier (1998) TCULT. Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Blauwdruk van een onderzoekprogramma inzake de multiculturele en pluriforme samenleving.

Boumans, Louis, Hester Dibbits & Margreet Dorleijn (juni 2001), Jongens uit de buurt. Een ontmoeting met Rachid, Badir, Youssef, Hasan, Naraen, Mustafa, Azzadine en Güray. Amsterdam.

Cornips, Leonie & Willy Jongenburger. (1999) 'Het TCULT-project.' In: E. Huls en B. Weltens, Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon, 99 110.

Cornips, Leonie (1999) 'Talen en Culturen in de Utrechtse wijk Lombok en Transvaal. Een expeditie in eigen land.' In: Respons, Mededelingen van het Meertens Instituut 3, 17-22.

Cornips, Leonie (2000) 'Ging ze lopen met z'n oma.' Etnische variëteit van de Nederlandse kindertaal: de onverwachte betekenis van gaan+infinitief. in: T. Meder (red.): "Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...". Amsterdam.

Cornips, L. (2002). Jongerentaal: 'Was ik gewoon eh, hoe zeg je dat, freestyler, gewoon relaxed.' Respons, Mededelingen van het Meertens Instituut. Amsterdam: Meertens Instituut.

Dibbits, Hester (1999) Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. 5-mei krant Lombok Anders.

Dijk, Marie van (1999) 'Berend Botje in Lombok. Traditionele Nederlandse liedjes en versjes als bron van inspiratie voor kinderen van allochtone afkomst.' In: Volkskundig Bulletin 25.2.

Jongenburger, Willy & Jeroen Aarssen. (2000) Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal: een survey studie.

Meder, Theo & Hester Dibbits (1999) 'Kasbah in de Kanaalstraat. Beeldvorming in en rond een multi etnische stadswijk: een verkenning', in: Volkskundig Bulletin 25 1, p.39-70.

Hester Dibbits (2000), '"In Turkije gaat het tegenwoordig net zo." De culturele repertoires van een Turks gezin in een multi-etnische wijk.' in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 27, nr. 3 (oktober) p. 314-344.

Jongenburger, Willy & Jeroen Aarssen (2000). Linguistic and cultural diversity in a multicultural neighbourhood. A survey study.

Meder, Theo (2000) '"Kom op, vertel een mop!" Moppen verteld op het multiculturele festival Salaam Lombok', in: T. Meder (red.): 'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ...'. Amsterdam.

Meder, Theo (2000) 'De Marokkaanse krokodil. Enkele observaties over frequentie, variatie, thematiek en etniciteit', in: T. Meder (red.): 'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ...'. Amsterdam.

Meder, Theo (2000) (red.): "Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ...." Volkskundige en taalkundige opstellen voer het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok/i>. Amsterdam.

Meder, Theo & Marie van Dijk (2000) Doe open Zimzim. Verhalen en liedjes uit de Utrechtse wijk Lombok. Amsterdam.


Lezingen

Boumans, Louis & Leonie Cornips (2000) Ethnic varieties of Dutch. Sociolinguistics Symposium 2000, University of the West of England, Bristol, April 28.

Cornips, Leonie, Jeroen Aarssen & Jacomine Nortier (1999) Poster presentatie. Language and Ethonology in a Dutch multicultural neighbourhood. Conference of the Study Centre on Language Contact, NIAS - Wassenaar: 21 februari.

Cornips, Leonie, Hester Dibbits & Willy Jongenburger (1999) Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Taalcontactcolloquium UvA: 23 februari.

Cornips, Leonie & Willy Jongenburger (1999) Het TCULT-project: survey, taalattitudes en taalcontact-effecten. Derde Sociolinguïstische Conferentie. Lunteren: 9 maart.

Cornips, Leonie (1999) Etnische variatie in Nederlandse kindertaal. Nationale Wetenschapsweek, Meertens Instituut, Amsterdam: 10 oktober.

Cornips, Leonie (1999) Aspectuele eigenschappen van gaan+infinitief in het Nederlands van allochtone kinderen. Vereniging voor Dialectwetenschap. Meertens Instituut, Amsterdam: 26 november.

Cornips, Leonie (2000) Ethnic varieties of Dutch. First International Conference On Language Variation In Europe (ICLaVE1), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, June 28.

Cornips, Leonie (2001) Invited speaker. Auxiliary insertion and V2 in bilingual (first) language acquisition and ethnic varieties in Dutch. 'Psychobabble', Linguistics Department, UCLA, Los Angeles, October 17.

Cornips, Leonie & Margreet van der Ham (2001) Ethnic varieties in relation to language acquisition: the case of auxiliary insertion. New Ways of Analyzing variation 30, North Carolina State University, Raleigh North-Carolina, October 13, 2001.

Dibbits, Hester (1998) Het TCULT-project. Nationale Wetenschapsdag, Meertens Instituut Amsterdam: 2 oktober.

Dibbits, Hester (1999) "In Turkije gaat het tegenwoordig net zo." Meertens Symposium "Het oog op de toekomst. Een nieuw perspectief op etnologie en variatielinguistiek". Meertens Instituut, Amsterdam:14 oktober.

Jongenburger, Willy (1999) Linguistic research at the Meertens Institute. TCULT-workshop met de Noorse KUSK-onderzoekers, Meertens Instituut, Amsterdam: 9 juni.

Jongenburger, Willy & Jeroen Aarssen (1999) Resultaten van de TCULT taal- en cultuurpeiling. TCULT lezingencyclus, Volksbuurtmuseum Lombok, Utrecht: 17 juni.

Jongenburger, Willy (1999) Taal en cultuur in een multi-etnische wijk. Meertens Symposium "Het oog op de toekomst. Een nieuw perspectief op etnologie en variatielinguistiek". Meertens Instituut, Amsterdam:14 oktober.

Meder, Theo (1998) 'Vertel mij uw verhalen...'. TCULT-symposium, RASA, Utrecht: 29 mei.

Meder, Theo (1999) Demonstratie Volksverhalenbank en moppen uit Lombok. TCULT workshop met de Noorse KUSK-onderzoekers, Meertens Instituut, Amsterdam: 9 juni.


Colleges

Cornips, Leonie & Hester Dibbits (1999) Gastcollege: The interplay between languages and cultures in a multilingual and multicultural urban neighbourhood. Zur Konstruktion ethnischer Minderheiten in der Moderne, R. Alsheimer, Fachbereich Kulturwissenschaft/fach Volkskunde/europäische Ethnologie, Universität Bremen 16 november 1999.


Interviews en artikelen over T-CULT in de media

Een overal uit te spreken naam. Interview met Doreen Gerritzen door Rinskje Koelewijn, in: NRC, 1 september 2001, p. 3.

Smeltkroes in Lombok onderzocht. Taal en cultuur bekeken en Kinderen in Lombok maken eigen moppen, door Charlotte Huisman, in: Utrechts Nieuwsblad, 23 oktober 1998.

Waar autochtonen en allochtonen harmonieus samenleven. Grootscheeps onderzoek naar taal- en cultuurvermenging in Utrechtse wijk Lombok door Kees Volkers, in: U-blad 16 november 1998, p.6.

Dibbits, Hester. Feesten in Lombok. Interview over veldwerk in het kader van het TCULT project door Lex Veldhoen. NRC Handelsblad, 14 augustus 1999.

Dibbits, Hester. De etnologe. Interview over veldwerk in het kader van het TCULT-project door Lex Veldhoen. De Standaard, 23 augustus 1999.

Dibbits, Hester. De buitenstaander. Interview met Hester Dibbits over het TCULT-project door Peter Boer De allochtonenkrant, 29 september 1999.


Radio

Cornips, Leonie en Hester Dibbits: geïnterviewd door Dolf Jansen over TCULT. Radio 2, VARA programma Spijkers met koppen, Utrecht: 31 oktober 1998.

Dibbits, Hester en Theo Meder: geïnterviewd in radioprogramma van Omroep Utrecht over TCULT, het onderzoek in Lombok, en in het bijzonder over hun belangstelling voor verhalen, feesten en materiële cultuur. Utrecht: 20 januari 1999.


TCULT-project