[an error occurred while processing this directive]

Een bibliografie van de Nederlandse dialectsyntaxis

A Bibliography of Dutch Dialectsyntax

Om een goed overzicht te krijgen van wat er zoal geschreven is op het gebied van de syntaxis met betrekking tot de Nederlandse dialecten heeft het project Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) een bibliografie samengesteld. Deze bibliografie geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de gepubliceerde en ongepubliceerde werken die van belang zijn voor het onderzoek naar de linker- en rechterperiferie van de zin, pronominale verwijzing en negatie en kwantificatie - de vier categorieën die centraal staan bij de SAND. De bibliografie bevat zo'n 1300 titels. De titels zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de auteur. Bij elke titelbeschrijving staat vermeld welke categorie(ën) behandeld zijn in het betreffende werk. Door op een van de alfabetknoppen hier boven te klikken komt u bij de verschillende gedeeltes van de bibliografie (A leidt naar alle titels waarvan de auteursnamen beginnen met A, enz.).
De bibliografie is nog niet compleet. Mocht u titels weten die niet mogen ontbreken in deze lijst, dan kunt u deze per e-mail aan ons melden.
The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects (SAND) project has worked on a bibliography on syntactic variation among dialects of Dutch. This bibliography will give an overview of what is written - published and unpublished work - in the research topics of the SAND-project: the left and right periphery of the clause, pronominal reference and negation and quantification. The bibliography covers about 1300 titles. Clicking on one of the alphabet-buttons above leads to the corresponding part of the bibliography. The titles are alphabetically ordered by the author's name. The research topic that each article or book is associated with is indicated to the right of the title.
The bibliography is still incomplete. If you have any titles to add to this list, you can inform us by e-mail.