Home

Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT)


1 mei 1998 - 1 mei 2002

TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht.

Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen.
De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden dor middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken.

Vanuit het Meertens Instituut participeren 10 onderzoekers aan dit project, dat wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.
Daarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.