MEERTENS INSTITUUT
Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur
home pws
straattaal
dialecten
PROFIELWERKSTUKKEN

Wat doet het Meertens Instituut?

Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de verscheidenheid van taal en cultuur in Nederland.
Het instituut heeft twee werkgebieden. Ten eerste het volkskundig ofwel etnologisch onderzoek van cultuuruitingen. Ten tweede wordt er onderzoek gedaan naar taalvariatie binnen het Nederlands in Nederland.

Profielwerkstukken van het Meertens Instituut

Op deze website staan ideeën voor profielwerkstukken die aansluiten bij onderzoek van het Meertens Instituut. Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor scholieren van de hoogste klassen van HAVO en VWO, maar ook andere belangstellenden vinden wellicht iets van hun gading.

Ideeën voor een profielwerkstuk over:
Straattaal
Dialecten

Opmerking: voorlopig staan er alleen ideeën voor profielwerkstukken over taalkundige onderwerpen op deze website. Er komen over enige tijd ook ideeën voor een pws over volkskunde op deze website te staan. Tot die tijd kun je hiervoor alvast terecht op de volgende sites:

top

dit is een website van het Meertens Instituut / deze pagina is gemaakt door Amber van der Sar