Home

Melde

Melde

121 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

appelein
eppelijn eppelijn : WBD I.08 (1990) : P127p
bel-boom
belboom blbom : Jaspars 1979 : Q193p
blauwe-knop
blauwknop blauwknop : WBD I.08 (1990) : L150p
blauwkop
blauwkop blauwkop : Koert 1978 : => Zeel-ZBev; blauwkoppen : Van den Broecke-De Man/Krijger-Goedegebuure 1986 : => Zeel-Tho, I056p
kaas-kruid
kaasjeskruid kskəskrət : WBD I.08 (1990) : P075p
kalf-wortel
kalfswortel klləfswttəl : WBD I.08 (1990) : P082p, P083p, P133p.
kalverwortel klvərwttəl : WBD I.08 (1990) : P131p, P132p, P135p
kruis-kruid
kruisjeskruid kruskəskrət : WBD I.08 (1990) : P066p, P072p, P075p, P076p, P126p, P135p
lekstok
lekstok lekstok : Van Engelen 1983 : K145a
luis
luis luizen : Kuik 1974 : => Dre
luis-melde
luizenmel luuzenmel : Bezoen 1948 : => Ov-O.
luizenmelde loezemelte : Bezoen 1948 : => Ov-O; loezenmlden : Bezoen 1948 : => Ov-O; luuzemealde : Schnfeld Wichers 1959 : G197p; luzemelde : MI 60A (1985) : F161p, F163p, F164p.
luizenmilde luzemilde : Van Wijk 1979 : M006p
malling
malling malling : Van Gestel 1987 : K161a, K182p
mallo
mallo mallo : Van Gestel 1987 : K161a, K182p
mel
mel m:l : Ter Laan 1929 : => Gro
melde
melde meelj : Geurts 1988 : L381p; mel : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; Beukema 1992-94 : C044p, C161p; Blokhuis 1949 : F139p; melde : Achten/Achten 1996 : Q001p; melt : WBD I.08 (1990) : L150p; mi.ld : Staelens 1982 : Q002p; ml : WBD I.08 (1990) : P130p, P136p, P137a; m:lle : Ter Laan 1929 : => Gro
meldemoes
meldemoes mie’lems : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e
meluw
meluw milloew : Van Gompel 1979 : K216p
mild
mild mi.ld : Staelens 1989 : Q002p
milde
milde milde : Van den Bremen-Van Vemde 1982 : F112p
rib
rib rb : Kooijman 1985 : L318b
rub
rub rb : Kooijman 1985 : L318b
schiet-mel
schietmeel sjitmeelj : Beenen 1973 : L330p.
schietmel schietml : Van Dinter e.a. 1993 : L163p, L163a, L163b, L164p, L165p; schitmil : Alsters e.a. 1993 : L271p; schitmael : Wijnen 1983 : L267p; sjiet’mil : Houx e.a. 1968 : L270p; sjitmeelj : Beenen 1973 : L330p; sjtmiel : Geraerts e.a. 1992 : Q003p; sxetmɛl* : Jansen 1966 : K278p; šeͅ:tmi:l : Goossens 1959 : Q003p.
schietmil sjiet'mil : Houx e.a. 1968 : L270p
schiet-melde
schietmel sjtmiel : Geraerts e.a. 1992 : Q003p.
schietmelde scheetmltj : Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e; schietmeld : Schols/Linssen 1991 : L209p, L210p, L211p, L212a, L216p, L216a, L244a, L245a; schietmelde : Van der Voort 1973 : L214p, L214a, L215p, L217p, L245b, L246a
schijt-mel
schijtmil sjeetmilj : Abrahams 1981 : L292p, L292a, L293p, L294p, L322p, L322a, L323p, L324p, L325p; sjtmiel : Geraerts e.a. 1985-87 : Q003p
schijt-melie
schijtsmelie sjeetsmeelieje : Kooijman 1985 : L318b
schijtkruid
schijtkruid schaətkrət : WBD I.08 (1990) : P062p, P066p, P072p, P076p, P078p, P081p, P129p, P131p, P133p
schijtmilde
schijtmilde sjietmilj : Simons-Stienen 1982 : L331p
wilde-melde
wilde-melde wĭĕllə ml : WBD I.08 (1990) : P086p
zaadtak
zaadtak zoadtakken : Van Gestel 1987 : K161a, K182p
zolmelde
zolmel zolmelle : Beukema 1992-94 : => Gro-M.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 60A (1985) 083
Monografien
Abrahams 1981 (129) , Achten/Achten 1996 (132) , Alsters e.a. 1993 (345) , Amkreutz e.a. 1987 (189) , Beenen 1973 (224) , Beukema 1992-94 , Bezoen 1948 (150) , Blokhuis 1949 (III, 6m) , Geraerts e.a. 1985-87 (101) , Geraerts e.a. 1992 (101) , Geurts 1988 (080) , Goossens 1959 , Houx e.a. 1968 (114) , Jansen 1966 (282) , Jaspars 1979 (044) , Koert 1978 (058) , Kooijman 1985 (187) , Kuik 1974 (005) , Schols/Linssen 1991 (398) , Schnfeld Wichers 1959 (049) , Simons-Stienen 1982 (027) , Staelens 1982 (018 add) , Staelens 1989 (XVIII) , Ter Laan 1929 (552) , Van den Berg e.a. 1983 (B1-09) , Van den Bremen-Van Vemde 1982 (110) , Van den Broecke-De Man/Krijger-Goedegebuure 1986 (139) , Van der Voort 1973 (250) , Van Dinter e.a. 1993 , Van Engelen 1983 (161) , Van Gestel 1987 (20) , Van Gompel 1979 (20) , Van Wijk 1979 (097) , WBD I.08 (1990) (1483) , Wijnen 1983 (110)

opnieuw zoeken