Home

Appelsoort: Sterappel (rode renet)

Appelsoort: Sterappel (rode renet)

98 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

binnen-en-buiten-rode
binnen-en-buiten-rode binne en bütte roeëje : Van der Voort 1973 : L215p
binnenrode
binnenrode beͅnəruə : Smets 1966 : P213p; binneroje : Verheggen hs.zj : L332p; binnerojje : Schols/Linssen 1991 : L209p, L210p, L211p, L212a, L216p, L216a, L244a, L245a; bčnneroeje : Venken e.a. 1990 : L423p; bčnneroęje : Van der Donck 1980 : L372p.
binnenrood binneruuj : Schoofs 1988 : L317p, L358p, L360p, L363p, L364p, L366p, L367p, L368p, L415p, L416p, L417p.
binnenroodje benneruëdje : Clout 1990 : L328p; binneruuëtje : Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e
kroost
kroostje kroeske : Van Gompel 1979 : K216p
mispel
mispels mispuls : Van Meel 1973 : I079p
renet
renet renet : Bollen 1987 : Q013p
rode
rode rōēëje : Staelens 1982 : Q002p
rode-Jan
rood-Jannetje roeijanneskes : Geraerts 1985-87 : Q003p; Geraerts e.a. 1992 : Q003p
rode-renet
rode-renet roejernęt : Jaspars 1979 : Q193p
ster
ster staar : Staelens 1982 : Q002p
ster-appel
sterntjesappel steernkesappel : Bezoen 1948 : => Twente; Gigengack 1979 : => Ov-O
sterappel
sterappel staarappël : Achten 1995 : Q077p; sterappel : Van der Lugt 1932 : G227p; Van Gompel 1979 : K216p; sterápəls : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091p; stárápəls : Van den Hombergh-Bot 1954 : E065a; stéérappel : Achten/Achten 1996 : Q001p.
sterappeltje ster’eppelke : Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e
water-sterappel
water-sterappel watersterappel : Van Gompel 1979 : K216p
wijnappel
wijnappel wienappel : Schelberg 1979 : Q020p; więnappel : Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e
wilde-appel
wilde-appel wilde appel : Van Gompel 1979 : K216p.

Bronnen

Monografien
Achten 1995 ((inl.)) , Achten/Achten 1996 (450) , Bezoen 1948 (151) , Bollen 1987 (137) , Clout 1990 (218) , Geraerts 1985-87 (095) , Geraerts e.a. 1992 (272) , Gigengack 1979 (081) , Jaspars 1979 (388) , Schelberg 1979 (489) , Schols/Linssen 1991 (120) , Schoofs 1988 (065) , Smets 1966 (I.159) , Staelens 1982 (379) , Van den Berg e.a. 1983 (B1-01) , Van den Hombergh-Bot 1954 (226) , Van der Donck 1980 (013) , Van der Lugt 1932 (275) , Van der Voort 1973 (072) , Van Gompel 1979 (031) , Van Meel 1973 (023) , Venken e.a. 1990 (027) , Verheggen hs.zj

opnieuw zoeken