Home

molsalade

Opgaves

opgave kloekecode plaats bronopgave datering
I241p Gent Lievevrouw-Coopman 1950-51 1950-51
=> regio: OVla-NO Van Reeth 1970 1970
Molsalou I208p Lokeren P‚que 1896 1896
molslaot => regio: Gro Heukels 1907 1907
molslaot => regio: Geld-O Heukels 1907 1907
molslāt P118a Wijer WLD I.05 (1994) 1994