Home

Details: Grote lisdodde

nederlandse naam Grote lisdodde
botanische naam Typha latifolia L.
opgave piepeschoners
trefwoord pijpenschoner
hoofdtrefwoord pijpenschoner
toelichting ook: sigaren
vragenlijst MI 60A (1985)
vraagnummer 033
omschrijving Grote lisdodde (Typha latifolia L.). Een 100 tot 250 hoge plant, de bladen zijn tot 2 cm breed, de bloemen bevinden zich in cilindervormige aren, eenslachtig, de mannelijke bovenaan, vlak daaronder de vrouwelijke, de bloemdekbladen ontbreken. Bloeitijd juli tot augustus. Groeit langs sloten en in moerassen.Grote leeuwenbek (Antirrhinum majus L.). De onderste bladeren staan bijna altijd kruisgewijs, de bovenste verspreid. Grote (ruim 3 cm), verschillend gekleurde bloemen met korte brede kelkbladeren. De bloemen staan in trossen aan de stengeltoppen.
kloekecode C179p
plaats Zeijen
regio provincie Drente: Noord
datering 1985