Home

Details: Wilg

nederlandse naam Wilg
botanische naam Salix L.
opgave teenhout
trefwoord teenhout
hoofdtrefwoord teen-hout
toelichting heeft verschillende namen
vragenlijst MI 28 (1956)
vraagnummer 011b
omschrijving In 1945 is gevraagd naar de benamingen van de knotwilg, de wilg die geregeld wordt afgekapt. Hieronder volgt een vraag naar de namen van de wilg, als hij ongehinderd groeit. b. Kent U verschillende namen voor verschillende soorten wilgen? (Schietwilg, Kruipwilg, Waterwilg, enz.). Zo ja, welke?
kloekecode L180a
plaats Eerde
regio provincie Noord-Brabant: Oost
datering 1956