Home

Details: Wilg

nederlandse naam Wilg
botanische naam Salix L.
opgave gewo:ne wielg
trefwoord gewone-wilg
hoofdtrefwoord gewone-wilg
toelichting
vragenlijst MI 28 (1956)
vraagnummer 011b
omschrijving In 1945 is gevraagd naar de benamingen van de knotwilg, de wilg die geregeld wordt afgekapt. Hieronder volgt een vraag naar de namen van de wilg, als hij ongehinderd groeit. b. Kent U verschillende namen voor verschillende soorten wilgen? (Schietwilg, Kruipwilg, Waterwilg, enz.). Zo ja, welke?
kloekecode B014a
plaats Wierum
regio provincie Friesland: Oost
datering 1956