Home

Details: Eik

nederlandse naam Eik
botanische naam Quercus L.
opgave ieke beam
trefwoord iekenboom
hoofdtrefwoord eiken-boom
toelichting [Gezeefd uit zomereik. HB]
vragenlijst MI 39 (1965)
vraagnummer 008a
omschrijving De boom waarvan het blad de hiernaast afgebeelde vorm heeft (Quercus robur).
kloekecode B085q
plaats Beers / Bears
regio provincie Friesland: West
datering 1965