Home

Details: Eik

nederlandse naam Eik
botanische naam Quercus L.
opgave iÍkenbeam*
trefwoord iekenboom
hoofdtrefwoord eiken-boom
toelichting
vragenlijst MI 04 (1936)
vraagnummer 007b
omschrijving Een eikenboom, twee eikenboomen.
kloekecode F005a
plaats Idskenhuizen / Jidskenhuzen
regio provincie Friesland: Zuid
datering 1936