Home

Details: Gewone paardenbloem

nederlandse naam Gewone paardenbloem
botanische naam Taraxacum officinale Wiggers s.s.
opgave beddezeekers
trefwoord beddenzeiker
hoofdtrefwoord bed-zeiker
toelichting of pissebloemen* 10b: onbekend. [gezeefd uit knopkruid. HB]
vragenlijst Luik 06 (1956)
vraagnummer 010ab
omschrijving Kent U het hier afgebeelde onkruid? Zo ja, hoe noemt men het in Uw dialect? (Het komt voor langs wegen, in verwaarloosde tuinen en vooral in aardappelvelden. Het wordt 10 15 cm hoog, bloeit de hele zomer met kleine bloemhoofdjes. De schijfbloempjes (in het midden) zijn geel, de 5 straalbloempjes wit. b. Kunt U ook zeggen waarom men het zo noemt?
kloekecode N089p
plaats Heule
regio provincie West-Vlaanderen: Zuid
datering 1956