Voornaam
populariteitslijsten
Eskil
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 29 0.0004% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 14 0.0002% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 5 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding