Voornaam
populariteitslijsten
Robbe
ook Robbé
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 199 0.0027% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 52 0.0007% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding