Voornaam
populariteitslijsten
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 2710 0.0369% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 5668 0.0800% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 467 0.0063% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding