Voornaam
populariteitslijsten
english
Lynn
ook lynn
m NL totaal (2017) %
als eerste naam: 6 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 21 0.0003% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 8800 0.1179% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 4215 0.0570% [verspreiding] [% verspreiding]
Percentage vrouwen met 'Lynn' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%