Voornaam
populariteitslijsten
english
ke$
m NL totaal (2017) %
als eerste naam: 58185 0.7845% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 20551 0.2887% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 308261 4.1313% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 102668 1.3889% [verspreiding] [% verspreiding]
Percentage mannen voor reguliere expressie 'ke$ ' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%