Voornaam
populariteitslijsten
Daniële
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 104 0.0014% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 65 0.0009% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding