Voornaam
populariteitslijsten
josé
ook José , Jose , Josè , Josë , Josê , Josē , Jóse , Jôsé , Joše , Jôse en Jośe
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
josé kwam eerder als volgnaam bij mannen van buitenlandse geboorte voor
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding