Voornaam
populariteitslijsten
Pétrus
ook Petrus en petrus
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
Pétrus kwam in 2014 niet als naam voor, maar is in Nederland eerder wel door mannen gedragen
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding