Voornaam
populariteitslijsten
Joké
ook Joke
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
Joké kwam eerder als volgnaam bij vrouwen van buitenlandse geboorte voor
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding