Voornaam
populariteitslijsten
Gÿula
ook Gyula en Gyulä
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
Gÿula kwam eerder bij mannen van buitenlandse geboorte voor
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding