Voornaam
populariteitslijsten
Annemiek
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 13 0.0002% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 2910 0.0392% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 700 0.0095% [verspreiding] [% verspreiding]
Aantal vrouwen met 'Annemiek' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500