Voornaam
populariteitslijsten
Álida
ook Alida , Alída , Alìda , Alïda , alida en ALida
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
Álida kwam eerder bij vrouwen van buitenlandse geboorte voor
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding