Voornaam
populariteitslijsten
Victoria
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 30 0.0004% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 1378 0.0186% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 4108 0.0556% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding