Voornaam
populariteitslijsten
Soraya
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 5 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 2512 0.0338% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 1074 0.0145% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding