Voornaam
populariteitslijsten
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 174 0.0025% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 5691 0.0767% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 4081 0.0553% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding