Voornaam
populariteitslijsten
Lea
ook Léa en Leá
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 49 0.0007% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 943 0.0127% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 572 0.0077% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding