Voornaam
populariteitslijsten
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 517 0.0073% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 5785 0.0780% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 14190 0.1922% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding