Voornaam
populariteitslijsten
Josefien
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 36 0.0005% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 835 0.0113% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 1630 0.0221% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding