Voornaam
populariteitslijsten
Chloe
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 155 0.0021% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 45 0.0006% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding