Voornaam
populariteitslijsten
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 300 0.0042% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 3363 0.0453% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 3557 0.0482% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding