Voornaam
populariteitslijsten
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 5 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 2319 0.0327% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 69794 0.9405% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 128003 1.7333% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding