Voornaam
populariteitslijsten
Kalle
ook Källe
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 274 0.0037% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 99 0.0014% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 6 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding