Voornaam
populariteitslijsten
Goran
ook Göran en Gōran
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 73 0.0010% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 12 0.0002% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding