Voornaam
populariteitslijsten
Aidan
ook Aïdan en Aídan
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 549 0.0075% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 214 0.0030% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 5 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding