Voornaam
populariteitslijsten
Dirk
ook dirk
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 47614 0.6475% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 26343 0.3716% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 53 0.0007% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding