Voornaam
populariteitslijsten
bauke
ook Bauke
Verklaring
Variant van Baue. Ook opgegeven als roepvorm bij Bonifatius, bijvoorbeeld in Wonseradeel.