Voornaam
populariteitslijsten
Zoë
ook Zoé , Zoe , Zoè , Zöe en Zoê
Verklaring
Gri. zoè, zooè 'leven'. Door de Alexandrijnse joden werd de naam gebruikt als een vertaling van Eva (Withycombe). Later kwam hij ook voor bij de Byzantijnen. Het was bijvoorbeeld de naam van een Byzantijnse keizerin (omstreeks 978-1050). Heiligennaam: Zoë, martelares, gedood tijdens Hadrianus; kerkelijke feestdag: 2 mei.