Voornaam
populariteitslijsten
Zéno
ook Zeno
Verklaring
Gri. verkorting van Zenodotos, Zenodoros 'geschenk van Zeus' of van Zenobios, zie Zenobius. In de Oudheid een bekende Griekse naam, onder meer van de grondlegger van de stoïcijnse filosofenschool (340-270 voor Christus). Martelaars met de naam Zeno worden in de hagiografische bronnen van de Oudheid meermalen genoemd, onder meer: Zeno uit Egypte (kerkelijke feestdag: 13 juli) en Zeno van Gaza, met drie andere christenen was hij martelaar tijdens Julianus de Afvallige; kerkelijke feestdag: 8 september. Verder: Zeno van Verona, waarschijnlijk uit Mauretanië (Afrika), achtste bisschop van Verona; kerkelijke feestdag: 12 april. Vroeger werd Zeno in het Fries gebruikt als 'vergrieksing' van Senne.