Voornaam
populariteitslijsten
Wulfila
Verklaring
Germaanse naam. Vleivorm van een eenstammig verkorte naam met wolf- 'wolf' (zie-wolf-). Het is de naam van de vertaler van de Bijbel in het Gotisch (4e eeuw), het eerste uitvoerige geschrift in een Germaanse taal. In 341 werd hij tot bisschop van de Goten gewijd.