Voornaam
populariteitslijsten
Widukind
Verklaring
Duitse naam. Tweestammige Germaanse naam, uit Oudhoogduits witu 'woud' en 'kind' (zie voor het eerste lid Wide). De naam betekent dus: 'kind van het woud'. Naam van de bekende aanvoerder van de Saksen tegen Karel de Grote, een Westfaalse edelman (achtste eeuw). Hij werd een legendarische figuur.