Voornaam
populariteitslijsten
Wide
Verklaring
Friese naam. Deze eenstammig verkorte Germaanse naamvorm kan op verschillende grondnamen teruggaan: hij kan een stam bevatten die we terugvinden in Oudhoogduits witu 'woud', Engels wood. De naam kan ook verband houden met Oudfries wîd 'wijd, ver' of Oudfries wîte 'straf'. Verder kan het een vleivorm zijn van namen met wîh- 'strijd' of kan het een samentrekking zijn uit Oudfries Wîhath, uit Wîh- 'strijd' en *hathu, dat ook 'strijd' betekent. Verder kunnen we te maken hebben met de naam Wiard waarin de r gereduceerd is. Zie ook Guido, Weid en Lodewijk.