Voornaam
populariteitslijsten
english
Wenceslaus
Verklaring
Tweestammige Slavische naam (dus volgens het Indogermaanse principe samengesteld), waarvan het eerste lid de Oudslavisch comparatief veste 'groter, meer' is en het tweede -slav 'roem'. De naam betekent dus: 'meer roem'. In het Tsjechisch werd het Václlav, dat de Polen door de verering van de Heilige Václav overnamen als Waclaw, terwijl de Poolse vorm had moeten zijn: Wieceslaw. Deze Slavische naam is qua betekenis een synoniem van Boleslav, waarin bole 'groter, meer' betekent. Heiligennaam: een Boheemse hertog, geboren omstreeks 907. Hij werd schutspatroon van Bohemen en voor de Tsjechen een nationale held. Er bestaat ook een Engels kerstlied, 'Good King Wencesles', dat echter pas in de 19e eeuw gemaakt werd. Wenceslaus IV van Bohemen werd ook Duitse koning (Wenzel), 1378-1400. Bij de Tsjechische boeren was het vanouds de meest voorkomende naam. Vandaar dat Wenzel bij de Duitse landheren de appellatieve betekenis 'dienaar, knecht' kreeg en later de benaming werd van de boer in het kaartspel.