Voornaam
populariteitslijsten
Victor
Verklaring
Van Lat. victor 'overwinnaar', van vincere 'overwinnen'. Zie ook Victoria. Heiligennaam: 1) Victor I, paus (189-198), van Afrikaanse afkomst. Kerkelijke feestdag: 28 juli; 2) Victor, martelaar in Zwitserland met Ursus. Kerkelijke feestdag: 30 september; 3) Viktor van Xanten, patroon van de dom en de stad Xanten; kerkelijke feestdag: 10 oktober. De tocht naar Xanten ter ere van Viktor heette in de Middeleeuwen Santgangen. Zie ook Victorinus. Victor werd een geliefde naam in de Italiaanse vorstenhuizen. De naam kwam hier pas in de 15e eeuw op: Kortrijk ca. 1400 (Debrabandere). Oudste voorbeeld in Holland: 1494 (Van der Schaar). In Zuid-Brabant in de 16e en 17e eeuw als 'verlatijnsing' van Zeger (J. Lindemans, Album Meertens 104). Vr. vormen in de 17e eeuw: Victoria, Fictorina; Thory = Victoria, Bommelerwaard omstreeks 1600.